Intervju med nuvarande studerande

advertisement
Intervju med nuvarande studerande:
Andreas Sioustis, startade utbildningen 2013
”Jag tycker att TRAC-utbildningen på YrkesAkademin är jättebra. Dels för att undervisningen sker
av personer som kommer från branschen (mestadels) men också att man får ta del av
föreläsningar av personer från branschen, som man har stor nytta av inte minst när man kommer
ut på sin praktik och i arbetslivet. Upplägget på utbildningen har varit mycket bra. Det var bra
att börja med en hel del teori innan man kom ut på första LIA:n (praktik). Jag tror också att det
är bra med en kortare LIA period (8 veckor) första gången man går ut och sedan en längre LIAperiod andra gången. Jag gjorde min första praktik på Ving i Stockholm och nu gör jag min andra
LIA utomlands, på ett svenskägt företag på Koh Samui i Thailand. Då jag brinner för försäljning
och marknadsföring tror jag att jag efter examen kommer att arbeta med något inom
marknadsföring på ett företag inom turism”
Andreas
Marika Eriksson, startade utbildningen 2013
”Jag anser att TRAC-utbildningen på YrkesAkademin erbjuder en bra balans mellan teori och
praktik. Den första terminen är det bara teori för att vi studerande ska få en stadig grund att stå
på inför den första LIA:n i slutet av vårterminen. Kombinationen ger oss studerande möjligheten
att få kunskap i ämnet och sedan utöva det praktiskt allteftersom utbildningen fortgår. LIA:n
utgör ca en tredjedel av kursen och den har gett oss en bra inblick i denna ständigt utvecklande
affärsgren och har skapat ett stort nätverk av framstående personer inom branschen. Det som
gjorde att jag valde utbildningen och som har levt upp till mina förväntningar är den
kontinuerliga kontakten med reseföretag. Vi har haft besök av ett stort antal företag från
branschen och de har låtit oss ta del av deras verksamhet. Vi har även varit på studiebesök på
företag som har låtit oss se hur de arbetar och lagt ner tid på att göra vår vistelse så givande som
möjligt. Jag gjorde min första LIA på Apollos huvudkontor i Stockholm. Jag arbetade på
avdelningen ”Contact Center” och fick ta emot samtal och mail från kunder som önskade ha
hjälp med eller information om deras bokningar. Apollo lät mig delta i utbildningar och vara på
olika avdelningar för att få en djupare kunskap om företaget. Jag fick hantera och ta ansvar för
mina egna ärenden och lärde mig otroligt mycket om charterbranschen. Nu är jag på Latitude
Travel där jag lär jag mig en helt annan del av resebranschen. Jag säljer kryssningar och
gruppresor i Eurasien och jag har fått åka på en studieresa till St Petersburg för att lära mig mer
om deras koncept. Jag tar emot samtal och mail från kunder om bokningar samt assisterar vår
reseproducent i sökandet efter nya intressanta resmål och typer av resor. Under tiden jag har
varit på Latitude har jag även fått hjälp och tips med mina framtida projekt. Efter examen ska
jag skapa fler kontakter och etablera mitt eget varumärke; något vi egentligen gjort från och
med att utbildningen startade. Jag tänkte söka till ett företag som fokuserar på äventyrsresor i
naturen och gärna sälja s.k. ”incentives”; företagsresor, där jag kan göra dagsprogram som
passar just det företagets preferenser. Min ambition är sedan att starta ett eget reseföretag med
en helt ny nisch. Jag känner mig manad och inspirerat att jobba inom resebranschen i många år
framöver”
Marika
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards