Välkommen till hudkliniken
och infektionskliniken
Sophia Karlsson
2011-07-19
Beskrivning av klinikerna
Hudkliniken och infektionskliniken står för den specialiserade hud- och infektionssjukvården i länet.
Totalt arbetar ett 90-tal personer på klinikerna.
Hudkliniken och infektionskliniken ingår i VO2 (verksamhetsområde 2), där även ögonkliniken,
öron-, näs-, halskliniken, rehabiliteringskliniken, samt specialisttandvården ingår.
På Hallands sjukhus Halmstad finns hudmottagningen, infektionsmottagningen samt en
infektionsvårdavdelning, avdelning 21.
På Hallands sjukhus Varberg finns en hud- och STD-mottagning och en infektionskonsult fem dagar i
veckan.
På specialistmottagningen i Falkenberg finns sköterskemottagning för ljusbehandling
Infektionsmottagningen
Förutom specialistmottagning för infektionssjukdomar har vi även mottagning för resevaccination, där
man får råd inför utlandsvistelse om vaccination av en specialist. Vi har ett nära samarbete med
smittskyddsenheten. Vi har egen reception med akutmottagning mellan kl 08:00-16:00, måndagfredag. Övrig tid har vi joursamarbete med medicinkliniken på akutmottagningen.
Infektion Avd 21
Avdelningen har 22 vårdplatser och finns i två våningsplan, nedre plan och övre plan. Den bemannas
av kanslist som på expeditionerna tar emot alla inkommande telefonsamtal samt sköter det dagliga
administrativa arbetet.
Hudmottagningen
Utöver specialistmottagning för hudsjukdomar finns även en STD-mottagning (Sexual Transmitted
Diseases) och mottagning för ljusbehandling. Hudmottagningen har egen reception.
Verksamhetsområdeschef VO2:
Carina Forsberg
Avdelningschef, sekreteriatet VO2:
Anette Johansson
Huvudhandledare:
Sophia Karlsson
Telefon :
035-13 16 02 (sekreterarexpeditionen)
E-post:
[email protected]
Allmän information
Alla som arbetar inom vården, även studenter, har ett personligt ansvar och måste följa vissa
givna bestämmelser. Allt för att patienten, ska få bästa tänkbara vård och ett gott bemötande.
Tänk på sekretessen, det du ser och hör får du ej föra vidare.
 Var finns vi?
Infektionsmottagningen, dit du går första dagen, har ingång nr 3. Byggnaden (enplans) ligger
fristående ovanför huvudentrén, mitt emot parkeringshuset.
 Parkering/bussförbindelse
Gratisparkering finns vid gamla vårdskolan på Vapnöhöjden. Från centrum, följ Fogdegatan
utmed parkeringshuset, sväng till vänster och följ vägen c:a 100 m, så finns parkering på
höger sida. Observera att första delen av parkeringen kräver tillstånd, se skyltning.
Busshållplats finns emellan huvudentrén och parkeringshuset.
 Arbetskläder
Region Halland rekommenderar att all personal, även administrativ, använder arbetskläder,
dessa får du får tillgång till på arbetsplatsen.
Bekväma, luftiga skor rekommenderas samt namnskylt.
 Måltider
Klinikerna bjuder på kaffet på båda mottagningarna och på vårdavdelningen.
På hudmottagningen får man ta med eget tilltugg till kaffet.
På infektionsmottagningen finns bröd till frukost och fika på eftermiddagen att köpa.
Sjukhuset har en egen restaurang, Galaxen. Där kan man välja mellan två huvudrätter,
vegetariskt, soppa eller buffé. Man kan äta där eller ta med sig maten tillbaka till kliniken. En
kiosk med lättare rätter, baguetter m m finns innanför huvudentrén, vid informationen. Det
finns även ett gatukök i lasarettsbacken. Givetvis har vi på alla enheter mikrovågsugn och
kylskåp.
Förväntningar på kliniken, huvudhandledaren, handledaren
och den studerande
Förväntningar på kliniken
Bemöta de studerande på ett vänligt och respektfullt sätt och med intresse
Att det finns möjlighet för reflekterande handledning
Avdelningschefen fungerar som stöd för huvudhandledare, handledare och studerande
Förväntningar på huvudhandledaren
Att upprätthålla en kontakt och ett kontinuerligt samarbete med skolan
Ingå i nätverk med sjukhusets övriga huvudhandledare
Fungera som stöd för handledare och studerande
Utse handledare till studerande
Informera handledaren om den studerandes kursplan
Delge information från skolan till avdelningen och handledaren.
Se till att schema finns klart före LIA periodens start.
Förväntningar på handledaren
Skapa lärtillfällen för den studerande som möjliggör kunskapsutveckling mot en yrkesmässig identitet.
Vägleda och stödja den studerande i olika arbetsuppgifter i syfte att uppnå målen för den aktuella
utbildningens nivå.
Vara öppen för utveckling och att ta in ny kunskap från den studerande.
Ge studenten möjlighet till reflektion och feedback.
Förväntningar på den studerande
Att vara förberedd vad gäller teoretisk kunskap till sin egen utbildningsnivå.
Ha en klar målsättning för sin LIA.
Meddela avdelningen vid frånvaro och/eller sjukdom.
Kontakta huvudhandledare i god tid innan LIA.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Fem läkarsekreterare arbetar på infektionsmottagningen, varav två, Jenny och Camilla, är kodare
(klassificerare av diagnoser) och huvudsakligen arbetar på VO2:s kodarcentral som är beläget på
ögonkliniken. Övriga, Anna, Sophia och Sandra, roterar mellan arbetsuppgifterna, reception, arkiv och
sekretariat förutom övrigt förekommande arbetsuppgifter. Vi använder datorprogrammet VAS.
På hudmottagningen arbetar tre läkarsekreterare, Ann-Margret, Kerstin och Annika som också roterar
mellan arbetsuppgifterna, reception, arkiv och sekretariat.
I receptionen är du klinikens ”ansikte utåt” och ett gott bemötande av patienten är viktigt. Man har
också ett nära samarbete med sköterskor och läkare. Kassaregistreringar och kassaredovisning är de
huvudsakliga uppgifterna.
Arkivarbetet består av hantering av inkommande post, preparering av journalhandlingar inför
skanning, ta ut listor på nästkommande dags patienter och plocka fram eventuella journaler eller
remisser. Man går också igenom olika bevakningslistor i VAS vilket genererar läkarbedömda remisser
som ska tidbokas, journal- och epikriskopior som ska skickas till olika vårdinstanser och provsvar som
ska delas ut via VAS till berörd vårdgivare.
På sekretariatet skriver man i huvudsak ut diktat av olika slag, akuta eller normalprioriterade, skickar
kallelser för läkarbesök och tar hand om telefonsamtal bland annat från patienter och vårdpersonal.
Vanliga kontaktorsaker
Infektion:
Lunginflammation, ortopediska infektioner, svårläkta sår, feberutredning, diarrésjukdomar,
virusinfektioner, infektioner med resistenta bakterier, HIV, gammaglobulinbrist, tuberkulos, hepatit
och borrelia.
Hud/STD:
Psoriasis, eksem, tumörsjukdomar, medicinska badbehandlingar, utredning av kontaktallergiska eksem
med hudtest, solskaderelaterade sjukdomar. Könssjukdomar.
Ordlista
Infektion
Gastroenterit
Calicivirus
Campylobacter
Clostridium difficile
Pneumoni
TB
UVI
Pyelonefrit
Borrelia
Endokardit
Erysipelas
Meningit
Encefalit
Herpes zoster
Varicellae
Inflammation i tarm och magsäck med kräkningar och diarré.
Virus-, bakterie- eller födointagorsakad.
Virus som kan ge gastroenterit, även kallad vinterkräksjuka.
Bakterie som man kan få i sig via otillräckligt lagad kyckling.
Antibiotikautlöst diarré
Lunginflammation
Tuberkulos
Urinvägsinfektion
Njurbäckeninflammation
Infektion av fästingbett
Infektion i hjärtklaffarna
Rosfeber, inflammatorisk hudsjukdom
Hjärnhinneinflammation
Hjärninflammation
Bältros
Vattenkoppor
Hud
Dermatit
Naevus
Aktinisk dermatit
Malign melanom
Vaskulit
Bullös pemfigoid
Impetigo
Tinea
Candida
Hudinflammation
Födelsemärke
Hudförändringar
Elakartad pigmenttumör
Kärlinflammation
Hudsjukdom med blåsbildning
Svinkoppor
Hudsvampsjukdom
Svampinfektion
Kontakta din huvudhandledare i god tid inför LIA:n.
Vi önskar dig varmt välkommen till hudkliniken och infektionskliniken.
Sophia Karlsson, huvudhandledare