Referat från seminariet Entreprenöriellt lärande

Entreprenörskapskonferens 2010-12-02 – seminarium 2
Rapport från seminarium 2 Entreprenöriellt lärande, Medicinsk fotterapeut Yrkeshögskolan Göteborg.
Annette Kleen, lärare och Ankie Gilbertsson, utbildningsledare och lärare
”Vi har världens roligaste jobb, vi utbildar människor som kan mycket och som vill mycket”. Så började
seminariet och det gick inte att ta miste på utan att det verkligen kom från hjärtat hos både Annette
och Ankie. Utbildningen vänder sig till undersköterskor och den vanliga studeranden är en
undersköterska som har arbetat 15-20 år i vården. Detta är undersköterskor som vill mer, de vill
fördjupa sina kunskaper och utveckla sina metoder. Utbildningen är förlagd till en äldre skola i
stadsdelen Majorna i Göteborg. Här har man även inrymt en mottagning där man tar emot
”fotpatienter” två dagar i veckan för att de studerande ska ges möjlighet att lära sig hur arbetet
fungerar i praktiken, dessutom ingår LIA. Denna utbildning har även varit med i ett ESF-projekt kring
entreprenörskap. I samband med detta arbete definierade man vad entreprenörskap är och listan blev
ganska lång: Självkunskap, inre motivation, erfarenhetsbaserad kompetensutveckling, entreprenöriella
kompetenser, kreativitet, nyfikenhet, mod, energi, att kunna tänka utanför ramarna. I utbildningen
arbetar man mycket med ”gruppen som grogrund för lärande”, vilket skapar trygghet och tillit och gör
att de studerande vågar sig på nya utmaningar.
Efter genomgången utbildning startar de flesta sin egen verksamhet. Av de 22 studerande som
avslutade utbildningen i januari 2010 är det 18 som idag har egna företag.
Alla studerande inbjuds att ingå i nätverk efter avslutad utbildning, det innebär att de håller kontakten
med varandra och med utbildningen. De återkommer till skolan för att föreläsa för nya studerande och
de används även som mentorer.
Arbetet i utbildningen och kunskapssynen genomsyras av en helhetssyn på arbete och lärande där
teori och praktik bildar en helhet. Det ska märkas på arbetsplatsen att det är en undersköterska i
utbildning. Annette och Ankie menar också att entreprenöriellt lärande kräver entreprenöriell
pedagogik vilket innebär att de arbetar aktivt med att bryta ner utbildningsmålen till tydliga kursmål och
att individanpassa utbildningen.
I den andra delen av seminariet fick vi stifta bekantskap med Karin från Örebro som avslutade
utbildningen i januari 2010 och som när en av de 18 som startat eget företag. Karin hade arbetat
många år i vården innan hon började utbildningen och nu arbetar hon deltid i vården samtidigt som
hon har startat sitt eget företag som fotterapeut. Hon berättade att hon genom utbildningen hade fått
kunskap och förståelse för villkoren att vara egen företagare. I utbildningen ingår kurser i
företagsekonomi och marknadsföring vilket var väldigt värdefullt för henne. Hennes verksamhet hade
växt sakta men säkert och hon menade att det var viktigt att vara uthållig och att inte ha för stora
förväntningar när man ”blir sin egen”. Den ekonomiska tryggheten fick hon genom att behålla en del
av sin tidigare tjänst i vården. Härigenom fick hon även kontakter som ibland ledde till kunder i den
egna verksamheten då landstinget inte erbjuder fotterapeutiska tjänster i egen regi.