Sysselsättning bland studerande 2015

advertisement
Utbildning 2017
Sysselsättning bland studerande 2015
Varannan studerande arbetade vid sidan av studierna
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik minskade andelen sysselsatta studerande med
något under en procentenhet år 2015 jämfört med året innan. Något under hälften av de
studerande arbetade vid sidan av studierna. Efter år 2004 var andelen som högst år 2008, då
nästan sex av tio studerande arbetade vid sidan av studierna.
Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande
2008–2015
Helsingfors 17.3.2017
Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Innehåll
2
Utbildning 2017
Förfrågningar
Vesa Hämäläinen
029 551 2594
Ansvarig statistikdirektör:
Jari Tarkoma
[email protected]
www.stat.fi
Källa: Utbildning. Statistikcentralen
Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi
ISSN 1796-0479
= Finlands officiella
statistik
ISSN 1799-0009 (pdf)
Download