Vilan 12 e Tref

advertisement
Sabbaten – vilan – den sjunde dagen
Skapelsens höjdpunkt
Den var Guds gåva till människan för att hon skulle få
möjlighet att njuta och glädjas över livet,
ligga på marken och se moln sakta glida över himlen,
spela och sjunga och lyssna på underbar musik som i
kväll, att kunna njuta av att
läsa, älska, träffa vänner, samtala och umgås,
leka med barn och äta god mat.
Sabbaten är en bild av det goda livet.
Vi bär alla med oss olika bilder av hur det goda livet ser
ut.
En tidig morgon vid en skogsglänta, tystnaden ligger
över marken och gryningsljuset leker bland
trädgrenarna och doften av natt hänger kvar i gräsets
daggdroppar och råddjursmamman med sin kid betar
tryggt och stilla i gläntan.
Detta är ett möte med Skapelsen - ett möte med Gud
själv.
På Sabbaten är det inte sakerna och tingen som ska
glädja oss, utan det som uppstår när vi lever i fred med
varandra, med oss själva och med allt annat skapat.
Det där förunderliga som inte går att köpa eller sälja
eller äga –utan som man bara kan ta emot och leva i.
Därför är det ju inte så svårt att förstå att fariseérna ville
skydda en sådan dag. De ville skydda drömmen och
satte därför upp en massa regler – stängsel – runt
drömmen , regler som blev fler och fler. Och till slut blev
stängseln/reglerna det viktigaste.
Jesus bryter i dagens evangelietext mot dessa
sabbatsregler för att just värna om sabbaten/vilan –
drömmen om fred.
Han berättar för oss genom alla tider att
religion och tro är till för människans skull, inte för sin
egen skull. Den finns där för att upprätta och befria
människan –alla människor - till att bli mer människa.
Ingen får lägga beslag på tron/det goda livet/ sabbaten
för att använda den mot andra människor eller för att
skydda sina egna intressen.
Och när jag säger detta så kan vi ju bara lyfta våra ögon
för att se hur människor, grupper av makter och
regimer lägger beslag på det goda livet , - bygger murar
som i Palestina, för krig i Syrien för att skydda sina egna
intressen , utnyttjar barnarbete i Asien för att sy kläder
så billigt som möjligt listan kan göras väldigt lång.
Jesus är konsekvent i sitt ställningstagande för de
människor som utnyttjas och förtrycks, berövas
möjligheten att kunna leva ”det goda livet”
och gör uppror mot den politiska och religiösa makt
som förtrycker och kuvar människan.
Jesus berättar för oss genom sina handlingar att vi alla
behöver ”vilan” för att kunna erfara oss själva och allt
annat skapat som tillhörig till Gud.
Ingen har rätt att beröva någon annan denna frihet i
Gud.
Därför att det är i vilan som vi förmår att möta varandra
med vördnad och respekt.
Av Per Håkansson
Download