delad data bidrar till ökad transporteffektivitet - ITS

advertisement
DELAD DATA BIDRAR TILL ÖKAD
TRANSPORTEFFEKTIVITET –
MÖJLIGHETER OCH
UTMANINGAR
Gunnar Fastén
MÅNGA AKTÖRER MED BEHOV ATT UTBYTA
DATA
VILKEN INFORMATION OCH NÄR?
•  Förhandsinformation – så tidigt som möjligt
•  Avvikelser/störningar – i realtid
•  Statistik – för uppföljning
FÖRHANDSINFORMATION
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Order-/kunddata
Restriktioner i infrastrukturen
Avgångs-/ankomsttider färjor/tåg
Kötider på gränser
Kötider i hamnar/terminaler
Väderprognoser
Tider i sluttullstationer
m.m.
AVVIKELSER
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Avvikelse från rutt – track & trace
Störningar i trafiksystemet
Störningar i infrastrukturen
Försenad färja/tåg
Temperaturkontroll kylaggregat
Dåligt väder, t.ex. halka, snöfall
m.m.
STATISTIK
Var finns flaskhalsarna i olika rutter
Avvikelse-/störningsstatistik som underlag för åtgärder
Redovisa leveranssäkerhet till kunder
Underlag för ETA-beräkningar
Välja/rekommendera kunder olika rutter/transportupplägg
Med jämförande data kunna förändra SOP (Standard Operating
Procedure)
•  Följa upp kostnader kopplat till avvikelser
•  m.m.
• 
• 
• 
• 
• 
• 
GODS- OCH DATAFLÖDE I MULTIMODAL
TRANSPORTKEDJA
CENTRALA BEGREPP FÖR INFORMATION
BROKER
•  Öppen – För alla aktörer i en transportkedja som behöver dela
data och information
•  Neutral – Konkurrerar inte med aktörerna i transportsektorn
•  Standardiserad – Baseras på öppna publicerade standards
•  Betrodd – Utgör en pålitlig tredje part på en öppen marknad
•  Säker – Upprätthåller hög informationssäkerhet för användarna
VARFÖR HÄNDER DET INTE? VILKA ÄR
UTMANINGARNA?
•  Tekniska - Att dela data inte är ett tekniskt problem. Befintliga
systemarkitekturer kan ibland skapa problem. Standardisering är en
möjlighet i det långa loppet.
•  Juridiska – Kan ibland finnas juridiska problem. EU´s fokus och stöd genom
direktiv är värdefullt för processen.
•  Ekonomiska - Data är en värdetillgång. För att göra data tillgängliga och
åtkomliga för andra kan äventyra enskilda affärsmodeller för egen vinning.
•  Sociala - Otillräckligt med obligatoriska och ibland vaga direktiv som PSI för
att få individer och organisationer att dela data. Det måste finnas en
beredskap. Oklara gemensamma mål och divergerande incitament.
•  Förtroende - Kommersiella aktörer ovilliga att lämna ut data. Dåliga
samarbetsstrukturer.Verifiering av att data inte läcker till obehöriga händer.
TACK FÖR DIN UPPMÄRKSAMHET!
Download