ST Rapport - Fackförbundet ST

advertisement
Satsa på
infrastrukturen
– en lösning på många utmaningar
Fackförbundet ST 2014-06-17
Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34
[email protected]
Tore Englén, WSP Analys & Strategi: 010-722 86 20
[email protected]
Innehåll
Inledande kommentarer ................................................................................. 2
Infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen .................................... 4
I korthet ....................................................................................................................................... 4
Vad är infrastruktur? ................................................................................................................... 5
Transporter och handel – hemligheten bakom vårt välstånd .................................................... 6
Regionförstoring ......................................................................................................................... 7
Robust stöd i forskningen för att infrastrukturinvesteringar skapar tillväxt ............................. 9
Klokt att öka investeringarna i infrastruktur när tiderna är kärva ............................................ 11
Nivån på infrastrukturinvesteringarna ...................................................................................... 11
Referenser .................................................................................................... 16
1
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
Inledande kommentarer
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
2
3
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
Infrastrukturens betydelse för
samhällsutvecklingen
1
I korthet
►
►
►
►
1 Avsnittet är författat av Tore Englén, WSP Analys & Strategi, på uppdrag av Fackförbundet ST.
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
4
Vad är infrastruktur?
Vad är det som skiljer infrastruktur från andra fysiska tillgångar i ett
samhälle?
5
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
Transporter och handel – hemligheten bakom vårt välstånd
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
6
Regionförstoring
7
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
8
Figur 1: Den lokala arbetsmarknadens storlek (tillgänglighet till arbetsplatser) och årlig
genomsnittlig sysselsättningstillväxt 1982-2012. Samtliga kommuner i Sverige
Robust stöd i forskningen för att infrastrukturinvesteringar
skapar tillväxt
9
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
Tabell 1: Infrastrukturens tillväxteffekter – resultat från metaanalyser
Antal studier
Tillväxteffekt vid en procents ökning av
infrastrukturkapitalet
Melo m fl. (2013)
33
0,06 procent
Lightart och Martin-Suaréz (2011)
49
0,2 procent
WSP (2014)
101
0.12-0.21 procent
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
10
Klokt att öka investeringarna i infrastruktur när tiderna är kärva
Nivån på infrastrukturinvesteringarna
– ett historiskt perspektiv
11
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
12
Figur 2: Investeringar i transportinfrastruktur och bostäder 1950-2012. Andel (%) av BNP.2
– en internationell jämförelse
2 Anm: Avser de samlade privata och offentliga investeringarna. Offentliga investeringar dominerar dock stort. År
2012 stod offentlig sektor för 90 procent av de totala infrastrukturinvesteringarna, varav staten stod för 70
procent.
13
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
14
Tabell 2: Investeringar i infrastruktur – internationell statistik
OECD:
"Vägar o järnvägar"
Euroconstruct:
"Civil Engineering"
OECD:
Övriga fastigheter o
infrastruktur
1995-2009
1985-2011
1980-2010
Andel av BNP
1.0
(%), ovägt snitt
Andel av BNP
3.0
(%), ovägt snitt
Andel av BNP
6.8
(%), ovägt snitt
Andel av BNP
(%), Sverige
0.8
Andel av BNP
(%), Sverige
2.5
Andel av BNP
(%), Sverige
5.0
Länder
Data saknas
Länder
Data saknas
Länder
Data saknas
Austria
2008-2009
Austria
Austria
Belgium
Belgium
Australia
Denmark
Denmark
Canada
Finland
Finland
France
France
Germany
Denmark
Finland
Germany
1985-1991
France
Greece
1995-1998,
2008-2009
Ireland
1985-1987
Germany
Ireland
2008-2009
Italy
Greece
Italy
Netherlands
Italy
Japan
Norway
Japan
Luxembourg
Portugal
Korea
Norway
Spain
Netherlands
Portugal
Switzerland
Spain
Switzerland
1985-1992
New Zealand
Switzerland
2008-2009
United Kingdom 2004-2009
15
1980
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
United Kingdom
United States
1980-89
Referenser
Satsa på infrastrukturen – en lösning på många utmaningar
16
Artikelnr: 6004
Fackförbundet ST
Box 5308, 102 47 Stockholm
Besök: Sturegatan 15
Telefon: 0771 555 444 Fax: 08-24 29 24
E-post: [email protected] Webbplats: www.st.org
Download