Ikväll händer det Ikväll händer det

advertisement
John Wilson
utbildades vid Northern School of Music, England. Från tidigt 50-tal till
pensioneringen 2004 fullgjorde han 50 års oavbruten tjänst vid NSM och
the Royal Northern College of Music som ackompanjatör och lärare. Han
utnämndes till Fellow där 1988.
Han har arbetat med alla Storbritanniens ledande orkestrar, med National
Youth Orchestra, the European Community Youth Orchestra och han var en
av de ursprungliga officiella ackompanjatörerna för the BBC Young Musician TV Competition.
Under sin karriär har han arbetat med ett stort antal internationella artister
samt deltagit i otaliga radio- och TV-program, inklusive Masterklasser med
Paul Tortelier, Sir Michael Tippett och Yehudi Menuhin.
Efter pensioneringen är han fortfarande verksam med konserter och inspelningar samt är mycket efterfrågad som pianist på Classical Music Cruises.
Ikväll händer
det ...
Den brittiske konsertpianisten
John Wilson spelar
och Knivsta Kammarkör sjunger
musik av
Bainton, Chopin, Grieg, Lauridsen, Fauré, Mendelssohn,
Granados, Rutter, Olsson, Sandström, Lundmark,
m fl.
sponsras av:
Rudérus Design AB
www.ruderus.se
Röst & Ton
www.rostoton.se
Besök gärna vår hemsida:
www.knivstakammarkor.se
❦
dirigent Katarina Rudérus
Lördag 17 mars 2012 kl 18.00
Husby-Långhundra kyrka
Söndag 18 mars 2012 kl 18.00
Bälinge kyrka
Program
Psalmus CXX, Ad Dominum
And I Saw a New Heaven
Otto Olsson var verksam som organist i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm i nästan 50 år.
Psalmus 120 är en av sex latinska hymner med text ur psaltaren: ”Till Herren har jag
ropat i min nöd och Han har lyssnat till mig.”
Edgar L Bainton (1880–1956)
Text: Uppenbarelseboken 21
Bainton är en engelsk tonsättare verksam under första halvan av 1900-talet. Texten
till denna motett är den välkända passagen i Uppenbarelseboken ”Och jag såg en ny
himmel och en ny jord …”
Down in the river to pray
Melodi och text: Trad.
Arr: Lars Hernqvist
Denna sång förekom i en film som hette ”O Brother, Where Art Thou?” om två brottslingar på rymmen från fängelset, som vid ett tillfälle hamnar mitt i en dopceremoni
enligt klassiskt väckelsemönster.
Sanctus
Jan Sandström (1954– )
”Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot, himlarna och jorden är fulla av Din härlighet.”
Jan Sandström, svensk nutida tonsättare känd för effektfulla körsättningar.
Otto Olsson (1879–1964)
Text: Psaltaren 120.
Ikväll händer det ...
Himlen tar oss i sin famn
Tobias Lundmark
Text: Ylva Eggehorn
Två satser ur ”Pictor-sviten”, fem sånger som alluderar på Albertus Pictors målningar i
Ösmo kyrka. Tobias Lundmark är organist i Nynäshamn.
Ikväll händer det.
Äppelträden konfirmeras.
Och det fattiga slånet
glömmer sina smala axlar
för en vit schal
ett skydrag av Guds egen
svindel.
(I bakgrunden en medeltida latinsk text.)
Sånger utan ord (pianosolo)
Bröllopet på Troldhaugen (pianosolo)
Dirait-on
Morten Lauridsen (1943– )
Text: Rainer Maria Rilke, ur samlingen Les Roses.
Amerikansk tonsättare med stor produktion av körmusik. Texten av den tysk-franske
diktaren Rilke är mycket poetisk och handlar om självbespegling – narcissism.
Siehe, der Hüter Israels
Felix Mendelssohn (1809–1847)
Kör ur oriatoriet Elias: ”Se, Israels beskyddare sover inte, slumrar inte. När du vandrar
mitt i ångest och rädsla, vederkvicker Han dig.” (Ps. 121:4)
Ingen går mot döden ensam. Allas masker brinner där.
Nakna som i moderlivet fiender och vänner är.
Ansiktet som du förställde, är det sista som kläs av:
Allt som förut bar och gällde räknas inte i din grav.
Himlen håller alla kära, dvärg och spelman, man och fru.
Himlen vet vad vi fått bära, sorg och plågor fler än sju.
Kristus målar oss för Fadern, i en bild som strålar fram
genom mörkret till Guds hjärta: Himlen tar oss i sin famn.
Felix Mendelssohn (1809–1847)
Op. 38 nr 2 Lieder ohne Worte
Edvard Grieg (1843–1907)
Bredvid ängeln står en spelman, bredvid spelmannen en dvärg.
Här är inte man och kvinna, här är inte dal och berg.
Alla dansar hän mot döden, ung och gammal, fattig man
och den rike med sin ångest, dansar väl så gott han kan.
Preludium i d-moll (pianosolo)
Frédéric Chopin (1810–1849)
Op. 28 nr 15 (Regndroppspreludiet)
Andaluza (pianosolo)
Enrique Granados (1867–1916)
Spansk dans nr 5 ur sviten ”Spanska danser”.
Se på din värld
John Rutter (1945– )
Svensk text: Rolf Gravé
John Rutter är en engelsk tonsättare med stor produktion av körmusik. Hans musik är
oftast lättillgänglig och glad, vilket väl illustreras av denna sång ”Se på din värld”.
Download