Repertoarlistor för klassisk musik: Violoncell

advertisement
07-03-14
Sid 1 (1)
Repertoarlistor för klassisk musik: Violoncell
Barocken (senbarock) ca 1700-1750
Tonsättare:
Bach, Telemann, Vivaldi m fl
Verktyper: sviter, sonator etc (äv för gamba)
Minimikrav: 1 Bach-svit
Rokoko, känslosamma stilen ca 1740-1770
Tonsättare: C. Ph. Em. Bach, Boccerini, Francoeur, Locatelli m fl
Valentini
Verktyper: Sonater och konserter
Minimikrav: 1 sonat el konsert
Wienklassicismen ca 1770-1820
Tonsättare:
Haydn, Beethoven, Romberg m fl
Verktyper: sonater, konserter
Minimikrav: 1 sonat av Beethoven, Haydn: konsert D-dur
Romantiken I ca 1820-1890
Tonsättare:
Brahms, Chopin, Davidoff, Dvorak, Franck, Lalo, Mendelssohn, Popper, Schubert, Schumann Tjajkovskij, Weber
(svenska/nordiska): Geijer, Grieg, Hägg, Sjögren, Svendsen
Verktyper: Sonater, konserter och föredragsstycken
Minimikrav: 1 sonat, 1 konsert
Romantiken II ca 1890-1910/20
Tonsättare:
Debussy, Elgar, Favré, Rachmaninov, Rave1, Saint-Saëns, Strauss m fl
(svenska-nordiska): Atterberg, Sibelius m fl
Verktyper: Sonater, konserter och föredrags stycken
Minimikrav: (Romantiken I + II)1 sonat och 1 konsert
Vår tids musik I ca 1910/20-1945
Expressionismen/tolvtonsteknik:
Tonsättare:
Dallapiccola, Webern m fl
(svenska/nordiska): Rosenberg
Folkloristiskt inspirerade tonsättare: Egge (nord), Kodaly, Villa Lobos
Neoklassicismjneobarock: Hindemith, Honegger, Martin, Martinu, Poulenc, Stravinsky m fl (svenska/nordiska): de
Frumerie, Larsson, Nystroem, Wiren m fl
"Syntetiska stilar": Barber, Bloch, Britten, Prokofjev, Shostakovitj, Wa1ton
(svenska/nordiska): Bentzon, de Frumerie, Holnboe, Koppel, Linde, Rosenberg
Verktyper: solosonater, sonater och konserter
Vår tids musik II ca 1945
Tonsättare:
Drumb, Dutilleux, Eklund, Henze, Kolewa, Lidholm, Messiaen, Penderecki
Verktyper: Fristående kompositioner
Minimikrav: (Vår tids musik l o II) 1 solosonat eller motsvarande, 1 större verk ned piano
(eller komb. av mindre verk) 1 konsert, 1 nordiskt verk
God kännedom resp instuderingserfarenhet av följande etydsamlingar eller motsvarande av Duport, Piatti, Papper.
Den studerandes repertoar skall dessutom innehålla två program om vardera ca 20 min sammansatta av kortare stycken,
delar av verk etc för uppsökande verksamhet och "konsertovana" publikgrupper.
Valhallavägen 105, Box 27 711, 115 91 Stockholm
• Tel. 08-16 18 00 (antagningsinfo 08-16 32 00) • Fax 08-664 14 24
• [email protected] • www.kmh.se
Download