Akupunkturen i Grekland

advertisement
Akupunkturen i Grekland
Jag heter Nikos Chairetakis, jag är narkosläkare och de senaste sju åren arbetar jag
i smärtlindringsfältet och akupunkturbehandling.
Jag samarbetade med Aretaieion Universitetssjukhuset
i Aten, Grekland, inom smärtlindring och palliativ vård
från 2010 till 2015. Jag var ansvarig läkare för
behandlingen med akupunktur för patienter med
långvarig smärta. Jag samverkade samtidigt i Miltiadis
Karavis klinik i Aten.
Från 2006 till 2008 gick jag i akupunkturkurser i utbildningscentrum ‘‘AcuScience’’
och sedan 2012 tills idag har jag samarbetat i Utbildningscentret där jag ger
föreläsningar för akupunktur träningsprogram för läkare.
Jag bor i Sverige sedan augusti 2015. Jag är verksam i Björn Brageés klinik i
Stockholm inom långvarig smärta och utmattningssyndrom rehabprogrammet
sedan augusti 2016.
Shigehisa Kuriyama ‘‘The expressiveness of the body and the divergence of Greek and Chinese medicine’’ 1999
Skillnaden mellan den Grekiska antikens sett att se på människokroppen och det
Kinesiska sättet. Det har lett till två radikalt olika sätt att närma sig läkandet och
medicinen.
“Våran kropp har möjligheten att läka sig själv.
Viktigast är: kosten, rörelsen, miljön, livstilen och hur man tänker”
Akupunktur i Grekland har en historia av fyrtio (40) år.
Κ. Tragas och G.Voulpiotis var de första Grekiska läkarna som praktiserade
akupunktur i slutet av -60 talet. Men äran av tillämpning av akupunktur och
dess spridning i Grekland hör till allmänläkare Yiangos Karavis.
Yiangos Karavis var pionjär och kämpe, samt förespråkare av ‘‘icke-läkemedel
behandling’’. Han satt i styrelsen i de Grekiska akupunkturförbundet för mer än
20 år och var medlem i det internationella akupunkturerförbundet.
Han var involverad i spridningen av akupunktur som praktik, konsoliderade idén
om akupunktur i både allmänna samhället och i den medicinska världen.
Yiangos Karavis viktigaste bidrag var att han grundade ett utbildningscenter i
Grekland för akupunktur lik de Engelska, Italienska, Franska och Tyska motsaranade
akupunktur skolor som han hade besökt. År 1973 drev han det första
forskningcentrumet för akupunktur i Grekland. Samma år publicerade han sin första
avhandling med titeln "Akupunktur som en del av den Hela Medicinen" och år 1975
grundade han den första vetenskapliga föreningen under namnet "Grekisk förening
för Akupunkturbehandling". Syftet med den ovanstående föreningen var
spridningen av akupunkturbehandling i den medicinska världen.
Grekiska Medicinska Akupunktur Föreningen grundades i Januari 1992 av
medlemmar som ville främja utbildningsprogramet för läkare.
Grekiska Medicinska Akupunktur Föreningen är
medlem i ICMART (International Council of Medical
Acupuncture and Related Techniques).
Objektet för föreningsverksamheten är att skapa
studiefrämjande och spridning av akupunktur i
Grekland som en del av den medicinska vetenskapen.
På det sättet skapas kärnan för spridning av
akupunktur över hela Grekland med föreläsningar,
seminarier,
konferenser,
samarbeten
med
utomlandscentrum och förberedelser av systematiska
utbildningsprogram.
Akupunkturförbundet och Pedagogiska Institutet av Akupunktur i Grekland
Hellenic Medical Acupuncture Society, www.mediacus.gr
Correspondence to: Miltiadis Karavis; Specialist in Physical Medicine and Rehabilitation
Educational programs of Traditional Chinese Medicine and Medical Acupuncture
The International Postgraduate Acupuncture Centre - AcuScience www.acuscience.gr
Medical Acupuncture Society of Northern Greece, www.acupuncture.gr
Correspondence to: Dimitrios Vasilakos; Professor of Anesthesiology
The Educational Institute of Greece offers a comprehensive two-year training program in
medical acupuncture.
Scientific Association of Medical Acupuncture in Greece, www.samag.gr
Correspondence to: Theodoratou Konstantina
Introductory and Postgraduate Seminars of Acupunture
Ovanstående institutuiner samarbetar med ICMART (International Council of Medical
Acupuncture and Related Techniques) http://www.icmart.org/
Panhellenic Medical Acupuncture Society, www.velonismos.com
Correspondence to: Christos Markopoulos
Hellenic Society of Neural Therapy and Study of Homeostasis , www.neuraltherapy.gr
Correspondence to: Gerasimos Papathanasiou
Education in Neural Therapy
Hellenic Physiotherapy Society of Algology, www.efea
Correspondence to: George Georgoudis
The Society offers a two-year training program in acupuncture for physiotherapist
Traditionell kinesisk medicin förening i Grekland
Greek Society of Chinese Medicine, www.hccm.gr
Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre, www.shiatsu.gr
Natural Health Science, www.nhs.gr
Academy of Ancient Greek & Traditional Chinese Medicine, www.akadimia.gr
ITME Seminars. http://itme-seminaria.gr
Correspondence to: Grazia Miscioscia Androni
Organizing seminars of Acupunture
År 1990 grundades det Internationella doktorand Akupunktur Centrum –
“AcuScience” i Aten. Utbildningschef är läkaren Miltiadis Karavis.
Under loppet av 90-talet studerade läkarna Yiangos Karavis, Christos Zahariades,
Philemon Rossis, och Miltiadis Karavis de liknande utbildningsprogramen i
Frankrike, Italien, England och Tyskland där dem samlade ett rikt läromaterial
och etablerade en 300 timmars utbildningsprogram för akupunktur.
AcuScience är ett centrum för utbildningen i traditionell kinesisk medicin, medicinsk
akupunktur och öronakupunktur. Den tvååriga utbildningen genomförs i form av
seminarier och varar 300 undervisningstimmar (en helg i månaden, fjorton timmar
varaktighet).
I utbildningen, särskild tonvikt läggs på akupunkturstrategi med utgångspunkt den
aktuella vetenskapliga medicinska kunskapen och forskningen. I läroplanen ingår
ämnen som inlärning av specifika tekniker för att hantera smärta, neuroimmunologi,
neuro- och fysiologi av smärta, särskilda smärtlindringstekniker med akupunktur och
elektroakupunktur samt en fullständig genomgång av litteraturen.
Seminarierna för Centrum är avsedda för läkare och tandläkare. Centrumet
erbjuder läkare den grundläggande teorin av akupunktur med medicinska
ämnen och terminologi, med särskilt enkelt, praktiskt och vetenskapligt baserat
sätt.
Efter 26 år verksamhet har centrumet slutfört 24 två-åriga cykler av akupunktur
utbildningskurs, där 830 läkare har graduerat. Centrumet har organiserat många
vetenskapliga konferenser, möten, publiceringar och fem forskningsresor till Kina i
samarbete med Universitetet i Beijing.
De flesta av dessa läkare utför akupunktur idag och kompletterar deras medicinska
vetenskap, särskilt i smärtkliniker på sjukhus och vårdcentraler, men också i deras
privata kliniker.
Miltiadis Karavis är rehabiliteringsmedicin läkare, ordförande i den Grekiska
medicinsk akupunktur föreningen och utbildningschef i utbildincentrum AcuScience.
Han har sin egen klinik för akupunktur och är chef för akupunkturbehandling i
rehabiliteringscenter ‘‘Filoktitis’’.
Dimitris Livas, psykiater från förordet till boken:
Akupunkturens Väg, Miltiadis Karavis, Aten 2003
“Yiangos Karavis var en “gammelläkare” i ordets bästa
bemärkelse, han ägnade sig mer åt praktiken och att
sprida akupunktur till en bredare publik än det
vetenskapliga etablissemanget. Miltiades Karavis, i
motsats, ville etablera akupunkturen i det Grekiska
medicinska samfundet som ett fullgott alternativ och han
har uppnått en hel del. Han har initierat många kollegor i
akupunktur och fortsätter att göra det, han har redan
skrivit flera vetenskapliga läroböcker och gör ständigt
föreläsningar, seminarier, skriver artiklar som är hedrade
av vetenskapliga förbunden i länder som Kina och
Sydkorea, där akupunktur praktiseras i århundraden.”
• ‘‘Akupunkturens Fysiologi ’’ (1998)
• ‘‘Akupunkturens Väg” (2007)
• ‘‘Muskelns Patologi och akupunktur’’ (2006)
• ‘‘Behandling av långvarig muskuloskeletal smärta
med akupunktur’’ (2011)
• ‘‘Medicinsk akupunktur; verkningsmekanismer
och terapeutiska principer av akupunktur och
elektroakupunktur’’ (2011)
År 2000, grundades Pedagogiska Institutet för Akupunktur i
Grekland i Thessaloniki. Det är en organisation som genomför
akupunkturseminarier
och
riktar
sig
till
läkare
och
medicinstuderande studenter.
Institutets pedagogiska team byggde en tvåårig utbildning i akupunktur med olika
kursprogram, i kontakt med liknande centrum och sammanslutningar av medicinsk
akupunktur utomlands.
Det viktigaste inslaget i seminarierna är att undervisningen bygger på aktuella
neurofysiologiska och neuroendocrinologiska principer och effekten av akupunktur.
Den vetenskapligt dokumenterade akupunkturen är hörnstenen i institutets
utbildningsprogram.
Det akademiska teamet består av grekiska läkare av olika specialiteter med stor
erfarenhet och kunskap inom medicinsk akupunktur. Denna grupp kompletteras av
internationella föreläsare som Dr. Thomas Lundeberg, professor i neurofysiologi på
Karolinska Universitet, Dr. Francois Beyens från Belgien, ICMARTs generalsekreterare,
Dr. Raphael Nogier från Frankrike, specialist på fält i öronakupunktur och Dr. Mike
Cummings, chef och utbildningsansvarig på British Medical Acupuncture Society.
Idag, år 2016, har institutet genomfört 18 cykler av utbildning kurs i medicinsk
akupunktur.
Dr. Dimitrios Vasilakos är professor i anestesi och intensivvård vid Aristoteles
Universitetet i Thessaloniki. Han studerade medicinsk akupunktur i München,
Tyskland.
Dr. Vasilakos är sedan 2002 ordförande i Medicinska Akupunkturförening i Norra
Grekland. Han har organiserat flera seminarier för akupunktur i Aten och
Thessaloniki under de senaste 20 åren.
Aretaieion Universitetssjukhuset, Aten, Grekland
Inom anestesiavdelningen finns verksamheten för smärta och palliativvård, där
patienter med långvarig smärtproblematik undersöks och behandlas dagligen.
Smärtkliniken samarbetar med en grupp av vårdprofessionella. Patienterna kan
genomgå läkarundersökning, läkemedelbehandling, akupunktur, shiatsu och kan
få psykologiskt stöd.
Planering av en akupunkturkurs i Grekland 2018
Era Ltd. www.era.gr
Era är ett företag som organiserar konferenser, seminarier och andra
yrkesmässiga eller utbildningsmöten.
Era har hittills organiserat och arbetat med:
• 350 konferenser, symposier, seminarier och möten
• 300 organisationer, kommersiella företag och vetenskapliga institutioner
• 150.000 deltagare
AEGEON BEACH HOTEL at Cape Sounio
Download