Cirkulärnr: 08:33 Diarienr: 08/1906 Arbetsgivarpolitik: 08-2:15

advertisement
Cirkulärnr:
08:33
Diarienr:
08/1906
Arbetsgivarpolitik: 08-2:15
Nyckelord:
Arbetsmarknadspolitik
Handläggare:
Phia Moberg
Avdelning:
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sektion/Enhet:
Förhandlingssektionen
Datum:
2008-05-07
Mottagare:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik
Arbetsmarknadsansvarig
Rubrik:
Instegsjobben förlängs
Bilagor:
Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse
från och med den 1 juni 2008
2008-05-07
CIRKULÄR 08:33
Arbetsgivarpolitik: 08-2:15
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Förhandlingssektionen
Phia Moberg
Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik
Arbetsmarknadsansvarig
Instegsjobben förlängs
Regeringen har fattat beslut om att förordningsändringar för instegsjobben.
Instegsjobben, enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, är riktade till
nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som inte är äldre än 18 månader och
studerar eller har fått löfte om att studera svenska för invandrare (Sfi).
Tidsramen för hur länge en person kan få ett instegsjobb förlängs till 36 månader
från det att uppehållstillstånd beviljats och särskilt anställningsstöd, (det
ekonomiska stödet) förlängs till längst 24 månader.
Ersättningen blir 75 % av lönekostnaden istället för 50 % enligt regeringens nya
beslut.
Förordningsförändringarna träder i kraft den 1 juni 2008.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Förhandlingssektionen
Lena Emanuelsson
Phia Moberg
Bilagor: Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med
den 1 juni 2008
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
[email protected], www.skl.se
1 (1)
Download