KS.2013.224 Ny motion - Kommunen bör anställa arbetslösa

advertisement
Motion
Kommunen bör anställa arbetslösa
Vi ser att det trots flera insatser från Arbetsförmedlingens (AF) sida tyvärr fortfarande finns
många människor i Gnesta kommun som av olika anledningar står långt från
arbetsmarknaden. För att berika vår kommun och samtidigt arbeta med ovanstående
problematik anser vi att kommunen i ett första steg borde visstidsanställa ca 15 personer per
halvår.
Detta kan på ett fördelaktigt sätt ske genom att kommunen nyttjar reglerna kring t.ex.
”Särskilt anställningsstöd (SAS), ”Förstärkt särskilt anställningsstöd (FSAS), ”Instegsjobb”
eller ”Nystartsjobb”.
Genom anställningen skulle de personer som på så vis får en chans på arbetsmarknaden kunna
återfå ett mer ”normalt” liv med fasta rutiner, arbetskollegor, sammanhang i tillvaron mm.
Dessutom skulle det, för de personer som kommit hit från andra länder ges möjlighet att öva
och utveckla sina kunskaper i svenska språket och knyta svenska kontakter för ömsesidigt
utbyte.
Den kostnad som uppstår i kommunen kommer med stor sannolikhet att bidra till minskat
ekonomiskt bistånd i ungefär motsvarande grad. Dessutom kommer personerna, när
anställningen upphör, kunna få ett arbetsintyg, referenser, en erfarenhet av arbetet, rätt till viss
a-kassaersättning samt vara mer anställningsbar på den ordinarie arbetsmarknaden.
Lämpliga områden för dessa extra resursjobb borde kunna vara äldreomsorg,
förskoleverksamhet, vaktmästeriarbete, gata-park, extra vuxenresurser i skolan mm.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
Att personalchef/personalavdelningen får i uppdrag:
att i samarbete med AF så snart som möjligt visstidsanställa ca. 15 personer
för arbete i kommunen
att anställningarna ska vara i sexmånadersperioder av de som står långt
från arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd
Gnesta den 7 november 2013
Ingrid Jerneborg Glimne (M)
Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Download