Rekrytering, Godkännande av rekrytering

advertisement
Godkännande av rekrytering
Befattning
Ämne
Till vidare
Omfattning Från och med
Tidsbegränsad
Förlängning
Inst/Avd
Ort
Omfattning Tidsperiod
Grund för tidsbegränsning
Bakgrund till anställningen
Vilka åtgärder har vidtagits för att nyttja befintliga resurser?
Har prövats om annan personal inom lärosätet kan användas för att tillgodose personalbehovet?
Datum:
Godkänd:
Ej godkänd:
Download