Fi2 är språket som förenar

advertisement
FASTIGHETSBRANSCHEN ÄR ÖVERENS
Fi2 är språket som förenar
Vad är Fi2xml och varför bör man utbilda sig i språket?
Fastighetsägare och företrädare för fastighetsbranschen har äntligen enats kring ett
gemensamt språk för sina IT-tillämpningar. Med en standard kan man ställa krav på den
information som tas fram vid byggprojektering och som förädlas vidare i
förvaltningsprocessen. Olika system kan utbyta information med varandra och det är ett
utmärkt sätt att spara både tid och pengar i användnings- och förvaltningsskedet.
Här är några uttalanden och goda exempel på varför Fi2 är så viktigt:
Genom Fi2 har ansvaret för att utveckla fungerande kopplingar mellan system flyttats till
programvaruleverantörerna. Det spar tid och energi som vi i stället kan lägga på att utveckla
det vi är bäst på, nämligen vår fastighetsförvaltning, säger Regionfastigheter i Skåne.
Det är när fastigheten ska byta ägare som vinsten med standardiserade informationssystem är
tydligast. Det vet ABB Fastighet. När alla använder samma principer för att samla in och lagra
data blir det inte bara enklare och rationellare hantering. Viktigast är de nya förutsättningarna
för utbyte av data mellan företag.
Att lagra information på mer än ett ställe gynnar inte optimala verksamhetsprocesser, därför
vill vi använda Fi2 för att i stället utbyta information, som är lagrad på ett enda ställe. Det
fungerar och är snabbt, säger Provanum.
Fi2 passar väl in i vår strävan att använda standarder för att samverka bättre. Fi2 ger oss en
möjlighet att erbjuda anpassad information för förvaltning, drift och underhåll, som ger bättre
beslutsunderlag i projektens tidiga skeden. För Sweco är detta inga nyheter.
Genom att införa Fi2 som en defacto standard i våra leveranser får våra kunder en mer
framtidssäkrad miljö, där kommunikationen mellan olika stödsystem förenklas. Det är CAD-Qs
uppenbara erfarenhet.
Föreningen för Förvaltningsinformation har nu påbörjat en utbildningsverksamhet för
systemutvecklare och har som syfte att utbilda i tillämpning av Fi2xml-meddelanden inom ett
antal specifika områden, vilka preciseras i bifogad kursanmälan. Målet med utbildningen är att
ge deltagare god förståelse för Fi2xml samt grundläggande färdighet i Fi2xml-meddelanden.
Passa på nu och häng med i den tydliga trenden för en standardisering och förenkling av
informationsutbyte mellan system.
Peter Propst
Styrelseledamot Föreningen för Förvaltningsinformation
Föreningen för Förvaltningsinformation Vasagatan 52, 111 20 Stockholm
Tel 08-23 32 40. Fax 08-20 38 28., Mobil 0735-110 499 E-post [email protected] Bankgiro 5505-2930
1
Download