Minnet - Weebly

advertisement
MINNET
FÖRMÅGAN ATT KODA IN, LAGRA OCH PLOCKA
FRAM INFORMATION
3 MINNESSYSTEM
• Procedurminnet
• Semantiska minnet
• Episodiska minnet
PROCEDURMINNET
• Färdigheter som vi har lärt oss
• Automatiskt
• Vi minns hur vi går, cyklar, kör bil, åker skridskor,
använder musen till datorn…
• Med lite träning sker proceduren utan ansträngning
eller medveten koncentration
DET SEMANTISKA MINNET
• Kunskaper som vi ”sparar” och minns
• Huvudstäder, årtal, synonymer, olika språk
• Script – förklarar invanda rutiner, beteenden
• Restaurang, bio, läkare
• Det semantiska minnet har en hög organisation.
Innehåller alla våra kunskaper om världen som vi
kan sätta ord på.
DET EPISODISKA MINNET
• Minns specifika händelser i tid och rum
• Återhämtning – minns vad vi gjorde för några
minuter sedan eller flera år sedan
• Bröllopsdag, studenten, uppkörning…
• Flushbulb memory
• Specifik bild av stunden man upplevde minnet i
• 9/11
• Sammankopplade med chock – minns för evigt
DET EPISODISKA MINNET
• Tid och rum
• Fokus på tid kan
delas upp i:
• Sensoriskt minne
• Korttidsminne
• långtidsminne
SENSORISKT MINNE
• Tar hand om information som når våra sinnen och
lagrar den
• Lagring i en tiondels sekund
• Sållning!
• Inte tillgång till vårt sensoriska minne
KORTTIDSMINNE
• Tillgång till minnet i sekunder,
minuter
• Viktigt att minnas en kortare tid
• För att veta vad vi ska göra måste vi
komma ihåg vad vi har gjort
• Information rensas bort om inte
upprepning sker
• ”Tillfälligt lagringsutrymme”
• 7 enheter
• Chunking
• 0708134654
• 0708 134 654
LÅNGTIDSMINNE
• Permanent bevaring av minnen
• Beroende av LTM för att kunna leva
• Känna igen vänner, kollegor.
• Hitta till/från jobbet och hem...
• Hur lagras information?
• Upprepning
• Kopplar – aha…
• Intresse och motivation
• Sparar det viktigaste
MINNESSTÖRNINGAR
• Sämre minne – för mycket att hålla kvar i minnet
• Åldrande i sig påverkar inte minnet något
nämnvärt, men vid hög ålder får vi det svårare att
handskas med våra minnen
• Episodiska minnet försämras med ålder
• Minns inte händelser lika klart
• Svårare att lagra och plocka fram information
• Viktigt att stimulera minnet för att hålla igång
kapaciteten
MINNESSTÖRNINGAR
• Minnet påverkas av hur vi
mår psykiskt
• Rädda, ångest,
nedstämdhet
• Traumatiska upplevelser
• Svårt att minnas händelser
eller information kopplat till
upplevelsen
• Stress
• Lite stress kan öka
minneskapaciteten
• Mycket stress försämrad
kapacitet, blockering
MINNESSTÖRNINGAR
• Glömma det mest
självklara
• Minnas det mest
irrelevanta
• Väcka minnen till liv
genom ledtrådar
• Minnen i långtidsminnet
är inte oföränderliga
• Minnen kan förvrängas,
blekna, blandas ihop
GLÖMSKA
• Lagrad information går
förlorad
• Styrkan av minnet
• Mer eller mindre viktigt?
• Förträngning –
”motiverad glömska”
• Skydd för psyket
MINNESSTÖRNINGAR
• Totalminnesförlust – amnesi
• Psykisk form av minnes förlust
• Traumatiska upplevelser
• Olyckor, dödsfall, katastrofer, våldsbrott
• Antingen glömmer man själva händelsen eller det
man var med om innan
• Förmågan att bilda minnen försämras inte
• Minnet kan komma tillbaka genom bearbetning
MINESSTÖRNINGAR
• Organisk form av minnesförlust
• Hjärnan påverkas av skallskador, blödning, demens,
alkohol, droger
• Alzheimers sjukdom
• Svårt att lagra info i KTM
• Kan inte plocka fram minnesbilder
• Utvecklingsstörningar
• Begränsat KTM
BILDKÄLLOR
• http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPage.aspx?id=8115
• http://anvandbarhet.se/bok:appendix_a
• http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/hjarnanochlaran
de/tiofragorochsvar/vilkenrollspelararbetsminneochlangtidsmi
nne.5.2e8f151e133b9963de48000602.html
• http://www.psykologuppsala.se/minne/
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Psyke
• http://mabra.com/forskare-du-kan-styra-din-egen-glomska/
• http://www.ehsan.me/index.php/tag/glomska/
Download