Minnet
Den tredje delen i vår kognitiva utveckling handlar om minnet.
När man talar om ordet minne brukar ordet delas upp i två olika
betydelser. Dels är det då vi menar att vi ska minnas vad vi ska
göra. Detta kallas prospektivt minne. Det andra är när vi minns
något som vi har gjort. Detta kallas retrospektivt minne.
• Prospektivt minne
• Retrospektivt minne
Minnet är en komplicerad företeelse och det har presenterats många teorier genom åren. Trots det är
de flesta gåtorna kring hur minnet fungerar fortfarande olösta. Den klassiska modellen innehåller
sensoriskt minne, korttidsminne och långtidsminnet.
Stimuli passerar först det sensoriska minnet. Detta har en relativt liten kapacitet och kan lagra
informationen endast för en kort tid.
Därefter går informationen vidare till korttidsminnet. I korttidsminnet kan informationen lagras
provisoriskt för en tid men det har en liten kapacitet.
För att informationen verkligen ska finnas kvar i vårt minne ska informationen gå vidare in i
långtidsminnet. Detta minne har en stor kapacitet, riktigt hur stor vet man inte, och informationen kan
lagras under mycket lång tid, en del information lagras där hela livet ut.
Stimulus
Sensoriska minnet
KTM*
LTM**