Spaced Learning – om hjärnan får bestämma

Spaced Learning – om hjärnan får bestämma
Hans Teke, Institutionen för utbildningsvetenskap
Målgrupp: alla lärare
Maxantal deltagare: 50
Lokal: Skickas till dig via e-post i vecka 42
Tidpunkt: tisdagen den 1 november kl. 13-16
Att undervisa engagerande är en sak, men hur undervisar man så att kunskaperna
fastnar och ”slår rot”? En viktig ledtråd står att finna i en laboratorieupptäckt från
2005, som upprepats vid många tillfällen och även implementerats i
klassrumssituationer, i England, Sverige och en rad andra länder. Spaced Learning
handlar om att med hjälp av tre repetitioner med 10 minuters mellanrum inkoda
kunskaper i långtidsminnet och därmed skapa förutsättningar för livstidsminnen. Jag
demonstrerar hur detta går till, förklarar bakgrunden, visar film och diskuterar med er
hur detta på bästa sätt kan tillämpas i den undervisning som ni bedriver.