Välkommen kursen Informationsbehandling i praktiken II

advertisement
Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik
Välkommen till kursen ISGA94,
Informationsbehandling i praktiken II,
3,5 högskolepoäng
Kursens namn
ISGA94
Informationsbehandling i praktiken II, 3,5 hp,
Distans, anmälningskod 54225.
Tid
Kursen startar vecka 04, 2011 i It´s learning.
Ingen närträff är planerad i Karlstad.
Utbildningsplattform
It’s Learning
Läs igenom brevet noga eftersom det innehåller viktig information för dig som
blivande student på Karlstads universitet.
Du är välkommen att läsa ovanstående kurs inom ämnet informatik. Via
http://www.student.kau.se/kurstorg når du kurshemsidan här finns kursplan och
litteraturlista övrig information kommer att finnas i its-learning.
En avsikt med distansutbildning är att studierna skall kunna bedrivas utan några låsta
föreläsningstider eller lektionstider vid universitetet. Ämnet erbjuder hjälpmedel i
form av studieanvisningar m m.
Om du av någon anledning inte kommer att läsa denna kurs vill vi att du meddelar oss
detta.
Kårobligatoriet är numera borttaget, men stöd gärna Karlstads Studentkår och bli
medlem. Se under länken www.karlstadstudentkar.se/
För att aktivera its-learning
I kursen kommer vi använda en webbaserad utbildningsplattform som heter it´s
learning. För att komma till it´s learning går du till internet-adressen
http://www.its.kau.se/. Är du redan användare i Karlstads it´s learning loggar du in
som vanligt. Är du ny användare klickar du på knappen "Ny användare". Följ sedan
de anvisningar som du får. Skriv upp de nya uppgifter som du anger (användarnamn
och lösenord). Du behöver dem nästa gång du ska logga in. När du loggat in på
plattformen klickar du på kursens namn. Du kommer att kunna logga in på din kurs
under vecka 3. En hjälpfunktion (se längst upp till höger på webbsidan) ger dig mycket
stöd för att kunna komma igång. Läs mer i bilagan Kom igång med lärplattformen It´s
learning.
För att aktivera studentkontot – min sida
Det finns flera sätt att hämta ut sitt studentkonto se bifogat informationsblad. Samma
användaruppgifter använder du också för din student e-post. ”Min sida” hittar du på
studentnätet, se http://www.student.kau.se/
”Min sida” använder du dig av när du ska registrera dig på kurs, anmäla dig till
tentamen och du kan också se dina presterade resultat här.
Webbregistrering
Du skall inför kursstart själv registrera dig på kurser du är antagen till. Registrering
görs via ”Min sida” på studentnätet http://www.student.kau.se/ . Det är viktigt att du
läser igenom bifogat informationsblad med instruktioner för webbregistrering.
Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan söndag 2011-01-16 till söndag
2011-01-30.
Välkommen!
Kontaktpersoner
Fakultetsadministratör
Kursansvarig
Studievägledare
E-post
Bilagor:
Margareta Carlsson tfn 054-700 1886
Katarina Groth tfn 054-700 22 36
Elisabeth Sandlund tfn 054-700 11 47
Eva Hallgren tfn 054-700 11 42
[email protected]
Studentkontot ”min sida”
Kom igång med lärplattformen It´s learning
Välkommen till Karlstads universitetsbibliotek!
Download