introduktionsbrev - Karlstads universitet

advertisement
Karlstads universitet KAU
Geografi och Turism
2009-06-15
Välkommen till distanskursen i Geografi ht10-vt11,
30 hp
Kursen är på halvfart från vecka 35 2010 till vecka 23 2011 med kursstart den 30.8. Kursen
ger kunskaper på A-nivå i geografi. Vi använder oss av utbildningsplattformen It’s Learning
(Its).
Under vecka 35-36 kommer kursens hemsida på www.its.kau.se (Its) att göras tillgänglig.
För att komma in på Its måste du logga in första gången där det står Ny Användare med ditt
personnummer utan bindestreck. Användning av Its kommer att gås igenom vid första
obligatoriska träffen för dem som så önskar.
Tre obligatoriska sammankomster i Karlstad kommer att ske preliminärt vid följande tider:
Fredag-lördag 15-16 oktober start 17.30 fredag, avslutning 14.00 lördag
Fredag-lördag 21-22 januari, som ovan
Fredag-söndag 13-15 maj start 14.00 fredag, avslutning 15.00 söndag
Under sammankomsterna kommer vi att arbeta med laborationer, seminarier, fältövningar och
exkursioner samt ta upp frågor från kursdeltagarna. Mer detaljerad information ges inför varje
träff, men tänk på att boka in dagarna i god tid. Notera att det är obligatoriskt att delta på
dessa möten.
Information under kursens gång anslås på Its. Inlämningsuppgifter skickas in via
kursplattformen. Läs igenom studentmanualen om Its Learning som finns på Its.
Kurslitteratur
Se separat lista. Därutöver material förmedlat via lärare på Its samt Internet-länkar till olika
källor.
Övrigt undervisningsmaterial
Till några moment kommer bildspel att läggas ut på Its-kurssidan, samt ett antal uppgifter av
undersökande karaktär. De senare ska besvaras och skickas in via Its och utgör en del av
examinationen. Visst material för egna uppgifter kommer att delas ut vid de obligatoriska
mötena.
Programvara som krävs
Webbläsare, t.ex. Internet Explorer. Du bör ha Acrobat Reader installerat då flera dokument i
kursen är i pdf-format. Microsoft PowerPoint eller PowerPoint-läsare kan behövas för
bildspel. Inlämningsuppgifter görs helst i Microsoft Word.
Karlstads Universitet
651 88 Karlstad
Karlstads universitet KAU
Geografi och Turism
2009-06-15
Examination
Examinationen sker genom bedömning av inlämningsuppgifter (teoriuppgifter + praktiska
uppgifter) och redovisningar vid några av träffarna i Karlstad. Delar av kurslitteraturen
examineras via tidsbegränsad inlämning av hemtentamenssvar.
Distansservice vid universitetet
http://www.bib.kau.se
gå till Distansstudenter
Har du några frågor om kursen får du gärna kontakta någon av oss nedanstående!
Välkommen till kursen!
Rolf Nyberg
Kursansvarig
054-700 1335
[email protected]
Sekreterare:
Thina Wallin
[email protected]
054-700 1220
Karlstads Universitet
651 88 Karlstad
Download