081110 Kompletterande info ang C

advertisement
Information angående examensarbeten, C- och D-uppsatser på ämnet
Historia.
Vårt ämne har följande önskemål när det gäller hanteringen av C- och Duppsatser. När er uppsats är ventilerad och godkänd av handledare och
examinator, och eventuella ändringar är gjorda, så kan ni på universitetets
hemsida/Biblioteket www.kau.se, under länken:
http://www.bib.kau.se/?q=node/view/9800 hämta div. information om tex
omlagsmallar och elektronisk publicering i DIVA-systemet.
Lämna en utskrift på uppsatsen inklusive omslag (Observera med både
svensk och engelsk titel), samt abstract (på engelska) till Tryckeriet för
upptryckning och inbindning. Under Kau:s logotype skall det stå
”Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Historia” skrivet, inget
löpnummer ifylles.
Slutligen skall ett färdigt och upptryckt Arkivexemplar av uppsatsen
lämnas till Administratören på ämnet, Monica Falk, ämnesexpeditionen
3B 410. Om ni önskar att uppsatsen skall publiceras elektroniskt lämnas
även en undertecknad blankett ”godkännande om elektronisk publicering”
i original till Monica.
När ett Arkivexemplar av uppsatsen är lämnad redovisas även resultatet i
LADOK-systemet.
Download