Infobrev

advertisement
Välkommen till distanskursen i Geografi ht11-vt12,
30 hp
Kursen är på halvfart från vecka 35 2011 till vecka 23 2012 med kursstart den 29.8. Kursen ger
kunskaper på A-nivå i geografi. Vi använder oss av utbildningsplattformen It’s Learning (Its).
Under vecka 35-36 kommer kursens hemsida på www.its.kau.se (Its) att göras tillgänglig.
För att komma in på Its måste du logga in första gången där det står Ny Användare med ditt
personnummer utan bindestreck. Användning av Its kommer att gås igenom vid första
obligatoriska träffen för dem som så önskar.
Tre obligatoriska sammankomster i Karlstad kommer att ske preliminärt vid följande tider:
Fredag-lördag 14-15 oktober start 18.00 fredag, avslutning 14.00 lördag
Fredag-lördag 20-21 januari, som ovan
Fredag-söndag 20-22 april start 15.00 fredag, avslutning 15.00 söndag
Under sammankomsterna kommer vi att arbeta med laborationer, seminarier, fältövningar och
exkursioner samt ta upp frågor från kursdeltagarna. Mer detaljerad information ges inför varje
träff, men tänk på att boka in dagarna i god tid. Notera att det är obligatoriskt att delta på dessa
möten.
Information under kursens gång anslås på Its. Inlämningsuppgifter skickas in via kursplattformen.
Läs igenom studentmanualen om Its Learning som finns på Its.
Kurslitteratur
Se separat lista. Därutöver material förmedlat via lärare på Its samt Internet-länkar till olika
källor.
Övrigt undervisningsmaterial
Till några moment kommer bildspel att läggas ut på Its-kurssidan, samt ett antal uppgifter av
undersökande karaktär. De senare ska besvaras och skickas in via Its och utgör en del av
examinationen. Visst material för egna uppgifter kan delas ut vid de obligatoriska mötena.
Programvara som krävs
Webbläsare, t.ex. Internet Explorer. Du bör ha Acrobat Reader installerat då flera dokument i
kursen är i pdf-format. Microsoft PowerPoint eller PowerPoint-läsare kan behövas för bildspel.
Inlämningsuppgifter görs helst i Microsoft Word.
Examination
Examinationen sker genom bedömning av inlämningsuppgifter (teoriuppgifter + praktiska
uppgifter) och redovisningar vid några av träffarna i Karlstad. Delar av kurslitteraturen
examineras via tidsbegränsad inlämning av hemtentamenssvar.
Distansservice vid universitetet
http://www.bib.kau.se
gå till Distansstudenter
Har du några frågor om kursen får du gärna kontakta någon av oss nedanstående!
Välkommen till kursen!
Rolf Nyberg
Kursansvarig
054-700 1335
[email protected]
Administratör:
Thina Wallin
[email protected]
054-700 1220
Download