Välkomstbrev - Karlstads universitet

advertisement
Institutionen för sociala och psykologiska studier 2016-03-08
VÄLKOMMEN till kursen Barnets rätt,
SMAB07, anm kod 25528
Information om kursen samt schema med datum och tider publiceras på kursens hemsida.
Klicka på länken nedan och sök fram kursen genom att antingen välja ämne, ange kurs- eller
anmälningskod: http://www.student.kau.se/kurstorg/
Alla våra kurser med ytterligare information ligger på portalen its learning.
www.its.kau.se
Du ska vid kursstart själv registrera dig på kurser du är antagen till. Registreringen görs via
”Min sida” på Studentnätet http://www.student.kau.se/.
Som ny student vid Karlstads universitet behöver du först hämta ut ditt studentkonto.
Information om detta hittar du via vår hemsida under fliken Är student_Ny student. Har du ett
konto, men glömt din inloggning, kontakta vår lokala IT-support. Det är viktigt att du läser
igenom informationsmaterialet med instruktioner för webbregistrering som du hittar via vår
hemsida under fliken Är student_Ny student. Webbregistreringen är öppen 24 mars till
den 6 april.
Observera att du måste registrera dig på din utbildning senast den dag din
utbildning startar, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella
utbildningen.
Kursträffar
Planerade (ej obligatoriska) kursträffar på Karlstads universitet
V14, må 4/4 kl 13.15-16.30
V17, må 25/4 kl 13.15-16.00
V20, må 16/5 kl 13.15-16.00
V22, må 30/5 kl 09.15-16.00
Kursen syftar till att fördjupa kunskapen i samtalsmetodik. I ett professionellt
förhållningssätt i barnavårdsarbetet ingår att socialarbetare har förmåga och färdigheter
i att samtala med barn och unga. Det förutsätter kunskap om barns utveckling och
förståelse för samspelet mellan barn och miljö. Att skilja på informerande, utredande
samt behandlande barnsamtal är grundläggande samt att kunna avgöra när och hur
dessa samtal ska genomföras i barnavårdsarbetet.
Kursen syftar också till fördjupad kunskap om barnet och dess juridiska relationer inom
familj och samhälle i såväl svensk som internationell rätt. Barnrättens centrala begrepp
inom de traditionella rättsområden där barnfrågor aktualiseras fördjupas. Ett centralt
tema är problematisering och fördjupad förståelse av begreppen barnets bästa, barnets
rätt att komma till tals och barnets vilja.
1(2)
Avvägningen av ansvar för barnets omvårdnad och tillsyn mellan samhället och familj
fördjupas liksom barnets eget inflytande över sin situation. Samhällets skydd för barn,
makt och etik granskas kritiskt med fokus på barn i utsatta situationer.
Omsorgsperspektiv och aktörsperspektiv på barn samt familjestödsorienterad
socialtjänst alternativt barnskyddsorienterad socialtjänst problematiseras. De
internationella erfarenheter som finns av att gå från ett behovs- till ett riskorienterat
barnavårdssystem kommer att redovisas.
En detaljerad studieplan kommer att läggas ut både på It's och på kurshemsidan före
kursstart
Kontaktpersoner
Fakultetsadministratör:
Programledare:
Kursansvarig:
Studievägledare:
Anna Holm, 054-7001752, [email protected]
Åse-Britt Falch, 054-7002413, 0730-254096, [email protected]
Maria Scheffer Lindgren, 054-7001178,
[email protected]
Jannika Magnusson, 054-7001725, [email protected]
IT Studentsupport
E-post: [email protected]
Tfn: 054 - 700 16 95 vardagar 11:00 - 13:00
Vi finns i Välkomstcenter i hus 1E på vardagar 11:00 - 13:00.
Ta med giltig legitimation om du vill hämta ut ditt studentkonto.
Med vänlig hälsning
Anna Holm
Fakultetsadministratör
2(2)
Download