Välkommen till kursen Beteendeekologi (BIGC15) vt17

advertisement
Välkommen till kursen Beteendeekologi (BIGC15) vt17 Målet med kursen är att få en djupare förståelse och kunskap om beteenden. Grunden är att beteenden är anpassningar som uppkommit genom evolution genom naturligt urval. Vi går igenom olika förklaringsnivåer som styr beteenden hos djur, men även hos växter. Kursinnehåll Föreläsningar/Seminarier på lärobokens olika kapitel. Kursen börjar en längre föreläsning. Förutom denna finns kortare inspelade föreläsning tillgängliga med PowerPoint för bokens alla kapitel. Därefter kommer undervisningen ske i form av seminarier. Vi utgår ifrån några diskussionsfrågor som underlag för dessa seminariesamtal. Inför varje sådant seminarietillfälle läser ni kapitlen och förbereder er med angivna frågor och egna frågor om innehållet. Ni skall ha tänkt till över dessa inför varje möte. Det är alltså viktigt att alla läst kapitlen/artiklar till seminarierna för att aktivt kunna delta! En av er har för varje seminarium ansvaret för en kort (5 min) syntes av kapitlet/artikeln och ge ett förslag på svar till frågorna. Övriga deltar med egna förslag till svar och egna frågeställningar att ta upp. Föreläsningen och seminarier sker via Adobe Connect för distansstudenter. Den inledande föreläsningen spelas in och är tillgängliga under kursen. För seminarierna behöver ni förutom bra uppkoppling även headset och webbkamera för att enkelt kunna kommunicera. Ni förväntas delta aktivt på seminarierna och får bara missa högst tre stycken, och för dessa gäller i så fall skriftlig inlämning. En uppgift som skall genomföras i mindre grupper instrueras om i början av kursen och skall lämnas in på Itslearning i slutet av kursen. Uppgiften och seminarier är obligatoriska. Kurslitteratur Alcock, J 2013. Animal Behavior ‐ An Evolutionary Approach, 10:th edn. Sinauer Associates, Sunderland, Mass. Vetenskapliga artiklar. Examination Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen, skriftlig uppgift och aktivt deltagande vid seminarier. Seminarierna ger 3 hp, uppgiften 3 hp och salstentamen 9 hp. Webbplattform Kursen använder webb‐plattformen, Itslearning. Denna är en helt nätbaserad utbildningsplattform som vi tillsamman med Adobe Connect använder för all kommunikation under kursen. För att komma in i utbildningsplattformen klickar du på ’ny användare’ om du inte varit inne förut och följer instruktionen Har du använt plattformen tidigare så loggar du din som vanligt. Du kommer att kunna komma in i plattformen direkt för att bl.a. hitta ett aktuellt schema. Itslearning finner du på adressen http://www.its.kau.se. Om du har problem med plattformen, kontakta [email protected] I Itslearning kommer allt material att ligga. Rapporter och frågor till oss lärare, skickar du också via Itslearning. Har du några frågor kontakta antingen kurssekreteraren Kristina Oskarsson, 054 7002160 [email protected] eller Raimo Neergaard (kursledare), [email protected] 
Download