Sharing Learning Advancing

advertisement
Eurocrine
plattformen publicerades maj 2015
Variabler på Eurocrine plattformen
Kärnvariabler
(För alla som använder plattformen)
Landsvariabler
SQRTPA
Kinikvariabler
(Bestäms lokalt)
Skivbordet visar jämförande tidsserier
Registrera operation
Registrering
• Färgkodning visar status på registrering
• Påminnelse med e-mail för ej registrerad data
• Flexibel långtidsuppföljning
Håll reda på dina registrerade patienter
Sök op
Vad är registrerat?
Sök patienter
Jämförande data på skrivbordet som tidsserier
Klicka på operationsgrupp
Uttag av data
My Eurocrine
en unik funktion integrerad i databasen
• Skapa dina egna variabler
• Skapa observationsstudier
• Skapa randomiserade undersökningar
• Screena för inklusions och exklusionskriterier
• Efter informerat samtycke, randomisera med ett musklick
• Studieprotokoll, patient information och EPN ansökan tillgängliga via gränssnittet
• Lätt att extrahera studiedata, för t.ex. Consort diagram
My Eurocrine
RCT
IONM studie
Microsoft Power BI
ytterligare en unik funktionalitet i Eurocrine®
En sak till…
Microsoft Power BI: primär HPT
Möjliga grafer
Variabler
Microsoft Power Bi
Cytologi
Papillär thyroidea cancer pT1b-4
Tack
Download