värderingar och yrkesetik i den mångkulturella verksamheten

advertisement
Inbjudan till seminarium vid
Plattformen för fritidshemspedagogisk forskning
VÄRDERINGAR OCH YRKESETIK I
DEN MÅNGKULTURELLA VERKSAMHETEN
HELENA ANDERSTRÖM
Helena Anderström är licdoktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot religionsdidaktik. Hennes forskningsintresse rör frågor om skola och etik och forskningsfrågorna i licavhandlingen riktar sig därför mot likabehandling och yrkesetik och särskilt
mot frågor om etik och religion.
I detta seminarium tar Helena utgångspunkt i att Sverige är ett samhälle som präglas
av mångfald. I denna mångfald möts olika värderingar och normer och synliggör skilda
uppfattningar om hur man bör leva, vad som är viktigt i livet och hur man bör uppträda
mot varandra. Sådana möten sker i fritidshem och kan till exempel handla om frågor
som relaterar till jämställdhet, sexualitet, etnicitet och religiositet.
Lärare i fritidshem har i uppdrag, att genom dessa möten, hjälpa barn utveckla en
förståelse för andra människor. Syftet med detta seminarium är att diskutera hur vi
som lärare kan tänka och arbeta, för att på ett klokt sätt kunna medverka i möten där
olika värderingar och normer möts.
DATUM: Fredagen den 21 april TID: 09.00 - 11.00
PLATS: Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hc 113
KOSTNAD: 125 kr. Gratis för studenter. Kaffe och smörgås serveras till betalande.
Avgiften sätts in på plusgiro 32 65 51-9. Ange namn, plattformens objekts-nummer 21302
samt seminariets namn. Maila [email protected] senast onsdagen den 19 april
så vet vi hur många som kommer.
VARMT VÄLKOMNA!
Plattformen för fritidshemspedagogisk forskning
Download