Sommarverksamhet 2017

advertisement
Utbildningsförvaltningen
Norra Området
INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE INFÖR SOMMAREN 2017
Till familjer med barn i förskola och elever på fritidshem inom Norra området
I Norra området planerar vi för sommarens öppethållande v. 28-32 (10 juli-11 augusti)
På Pilbäckens förskola placeras alla barn i ålder 1-6 år.
På Pilbäckskolans fritidshem placeras alla elever ålder 7-12 år.
I mars-april kommer mer information då är det också dags att anmäla behov av
omsorg under sommaren. OBS! Grund för placering är vårdnadshavares arbete
eller studier.
Rekrytering av personal pågår. Vi strävar efter att hålla en god pedagogisk verksamhet
under sommarperioden och tillsvidareanställd personal kommer att arbeta, men vi kan
inte garantera att personal från din förskola/fritidshem finns på plats.
Har du frågor kontakta samordnare
Ulla Arnby
0470-435 50
[email protected]
Med vänlig hälsning
Rektorer och förskolechefer inom Norra området
Samordnare [email protected], fredag den 14 juli 2017
Download