Det handlar om oss - Attention Kronoberg

advertisement
Föreläsningserien
”Det handlar om oss”
Kom och lyssna på personer med egna erfarenheter som berättar om psykisk ohälsa,
funktionsnedsättningar, missbruk/beroende med mera.
”Pengar vänner och psykiska problem.” Ingemar Ljungqvist och
Jerry Bylund berättar om en svensk studie som visar att förbättrade
ekonomiska levnadsvillkor hos människor med psykiska problem
kan påverka hälsa och välbefinnande. Kan förbättrad
ekonomi minska isolering, minska ångest och ge en bättre
självbild? Kom och lyssna på Ingemar Ljungqvist projektledare och
Jerry Bylund folkhögskollärare och deltagare i projektet.
Tid och plats Måndagen den 29e augusti klockan 17.00-19.00. Föreläsningssalen
Galaxen, stadsbiblioteket i Växjö. Föreläsningen är kostnadsfri. Ingen föranmälan
behövs
Arrangör: Omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd i Växjö kommun i samarbete med biblioteket i Växjö.
Frågor? Kontakta Kristin Jeansson, 0470-418 48 [email protected] eller Kristina Jansson 0470-433 87, [email protected]
Download