SAS har ungefär 30 miljoner passagerare per år. I

SAS har ungefär 30 miljoner passagerare per år.
I genomsnitt är det 125 passagerare på ett flygplan, vilket ger 240.000 flighter per år.
Det sker ungefär 1.000 medicinska incidenter där läkare efterfrågas, vilket ger 240 flighter per år.
80 personer i föreläsningssalen gör i genomsnitt 3 st flygresor per år, totalt 240 flygresor per år.
Således: Av åhörarna i föreläsningssalen kommer en (1) person under det kommande året att vara
med på en flight där det efterfrågas en läkare ombord. Tänk om det är du?