Att möta en människa med psykiska problem. ”Hjälp, hur gör jag det?”

advertisement
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Psykiatrin
Psykiatriveckan 2012
Att möta en människa med
psykiska problem.
”Hjälp, hur gör jag det?”
Öppna föreläsningar onsdag 14 november 2012
Tid
Pass 1: 14.00–16.00, Pass 2: 19.00–21.00 (samma program vid båda passen)
Plats
Föreläsningssalen, Lindesbergs lasarett
Program • Föreläsning av Lotta Abrahamsson
• Fika
• Föreläsning av Marie Bergman
• Möjlighet att ställa frågor till Lotta och Marie samt representanter från Psykiatrin
I lasarettets korridor ställer olika konstnärer ut från 14.00 till 21.30.
Både föreläsningar och fika är gratis. Välkommen!
Arrangörer:
Attention Lindesberg
Autism & Aspergerföreningen, Örebro län
Balans, Örebro län
FPS, Örebro län
RSMH, Örebro län
Mer information hittar du på:
www.orebroll.se/psykiatri/psykiatrivecka2012
Psykiatriförvaltningen, Örebro läns landsting
Lindesbergs kommun
Nora kommun
Hällefors kommun
Ljusnarsbergs kommun
Download