Projektförslag: Mediaserver i ett flygplan

Projektförslag: Mediaserver i ett flygplan
Bakgrund:
I dagens mindre flygplan(typ Saab 340 och Saab 2000) finns inte mediaserver för att kunna läsa tidningar,
lyssna på musik och se på video. Normal flygtid för mindre flygplan är c:a 1 timme. För att kunna erbjuda
passagerare möjligheter att läsa tidningar mm, så funderar Saab på att kunna erbjuda en mediaserver
lösning till flygplansoperatörerna.
Uppgift:
Uppgiften är att konstruera en mediaserver där passagerare med läsplattor, laptop eller smartphone kan
nå servern via WLAN i flygplanet för att läsa, lyssna och se på olika medier.
Uppdraget ska innehålla minst:
- Specificera användare och deras UseCase.
- Specificera HW, SW-plattform och IT säkerhet(låg nivå).
- Göra en design hur användare ska nå underhållning
- Implementera lösningen i en prototyp (Saab står för HW)
- Testa i "rigg" och förhoppningsvis i flygplan (om vi får access)
- Användarlathund för flygvärdinna och passagerare
Övergripande krav:
-
Varje passagerare ska nå servern via WLAN som finns i flygplanet
Lösningen ska bygga på standard hårdvara och Internet teknik och fungera för de flesta nu kända
smartphones, läsplattor och laptops
Media laddas av flygvärdinna innan start
Beräkna/prova hur många samtidiga användare kan använda systemet
Kontaktpersoner:
Anders Skeppstedt:
mailto::[email protected]
telefon: 0734 186390
Bertil Pettersson
mailto::[email protected]
Telefon 0734 184540