Nu är våren här! Barnen vill vara ute mycket och

Nu är våren här! Barnen vill vara ute mycket och vi börjar gå till skogen igen
efter en lång vinter. Kolla gärna att era barn har gummistövlar och galonkläder
som passar.
Aktuellt:
Vi har fått två nya barn på 3-5 årsavdelningen! Salar och Saram har
flyttat hit. Vi har nu 39 barn.
Projektarbete gr 1
Vi arbetar med teater och sagoberättelse. En grupp arbetar med
Guldlock och de tre björnarna. En annan grupp gör en egen saga,
som sen ska bli till en teaterföreställning.
Att göra en egen saga tillsammans kräver samarbete, Att ta hänsyn, lära
sig tålamod, kamratskap och visa respekt för andras tankar och åsikter .
Syftet är först och främst att styrka barnens självförtroende och att lyfta
fram det enskilda barnet.
Barnen har fått presenterat en början på en saga som de sen fick bygga
vidare på och ändra.
Vi har redan kommit långt i sagan och varit hos Torun för att öva. Barnen
kommer att förstå att det tar tid att göra en saga, rekvisiter och inte minst
att öva och komma överens om rolltillsättning. Målsättningen är att
barnen ska få visa för övriga barn på förskolan.
Viktiga datum:
22/8 och 23/8 är
förskolan stängd p.g.a
studiedagar.
Semesterlapparna ska
lämnas så fort som
möjligt, dock senast
26-april!
Kom ihåg:
-Vi tar alltid gärna
emot skräpmaterial
som barnen kan
skapa med. Just
nu vill vi speciellt
gärna ha
Projektarbete gr 2
Vi har nu arbetat med vårat flygplansprojekt i 3 månader och
intresset för flygplan håller i sig!
Vi har:
- Besökt Arlanda och tittat/ fotograferat flygplan, säkerhetskontroll,
flygledartorn, rulltrappa mm
- Besökt flygplanshotellet och fått se hur ett flygplan ser ut inuti.
- Skrivit upp, pratat och tagit reda på fakta om allt nytt vi sett.
- Ritat flygplan, flygledartorn mm
- Pratat, fått läxa och markerat på kartan till vilka platser vi flugit.
- Lånat böcker om flygplan på biblioteket som vi använder mycket.
- Valt ut varsit flygplan från bilder på nätet. Några barn har byggt
sitt flygplan, de andra är på väg.
Då intresset fortfarande är stort fortsätter vi att arbeta med flygplan.
Efter vi märkt ut vart vi flugit på världskartan, har vi märkt att barnen har
stort intresse och många funderingar runt ”kartor” och var vi bor. Under
förra året har barnen gått hem och visat sitt hus för kompisarna. Nu vill vi
gå vidare och titta på kommunen vi bor i! Med hjälp av Trollet
Ludensvans kommer vi att göra utflykter till kommunens olika delar. Vi
får kartor och uppgifter att lösa av trollet. Kanske avslutar vi med att
barnen gör en karta över våran kommun!
hushållspappersrullar och
glasspinnar.
Meddela oss före kl.8.00 om
ditt barn är sjuk eller ledig.
Ring även när ni kommer
tillbaka efter sjukdom.
Hälsa:
Vi rör oss mycket både ute och inne.Vi strävar efter en lugn atmosfär vid
måltiderna, barnen erbjuds mycket grönsaker och frukt.
Kontaktinformation:
Telefon: 08-597 830 99, 597 83104
Mail: [email protected]
Petra Fredlund Hildenborg
Förskolechef
Brage, Saga och Ymer förskolor
Telefon: 0859783080
[email protected]