Hermann Göring och Sverige
Från flyghjälte till massmördare
Lennart Andersson
UNIVERSITÅTSBIBUOTHEK KIELI
- ZENTRALBI8LIOTHEK i
FÖRLAGET
Uppsala 2014
Innehåll
1. Flyghjälten
2. Lättare eller tyngre än luften
3. Förspel i Köpenhamn
4. Flygplan från Tyskland
7
13
27
37
5. Landet runt
6. Myterna
7. Sista flygningen
8. Landsflykt
9. Åter i Sverige
10. Skandal i pressen
11. Ambulansplan och judeförföljelser
12. Andra världskriget
47
55
61
69
77
87
93
103
13. Hos Onkel Hermann
14. Flygvapnet och Göring
15. Svåra förhandlingar
16. Tyska flygmotorer
17. Bomber över Berlin
115
119
129
137
147
18. Kappkuppen och SLA
19. Korrugerad plåt
20. Höst i Stockholm
21. "Det var på Ahrenbergs tid"
22. Göring och flyget i Sverige
155
163
173
183
193
Efterskrift
199
Källor och litteratur
200
Appendix (piloter, flygplan, med mera)
203
Boken är tryckt med bidrag från
Svensk Flyghistorisk Förening och
Torsten Söderbergs stiftelse