Säkerhetsföreskrifter för flygning på Fredriksberg

Säkerhetsföreskrifter för flygning på Radioflygfältet.
1.
Parkera alltid bilen på avsedd plats.
2.
Om du använder 35 MHz-bandet måste du ha en väl synlig kanal- och frekvensflagga.
Kontrollera noga att ingen använder den frekvens du tänker använda.
3.
Pkt 2 ej aktuell vid användande av 2,4 GHz anläggning.
4.
Kontrollera alltid att ditt flygplan fungerar som det skall före start.
5.
Ha alltid flygplanet väl förankrat när du startar motorn i depån. Motorkörning får ej ske
bland bilarna på parkeringen.
6.
Flygplan och helikopter får ej starta från eller flyga över depå och parkering. All
flygning skall ske söder om start- och landningsbanan.
7.
Starta och landa alltid på banan. Landa aldrig in mot depå och parkering.
8.
Är ni mer än en som tänker flyga eller flyger samtidigt, meddela:”Jag startar”, ”Jag
landar” eller ”Jag nödlandar”.
OBS!
Alla flygande medlemmar i YRFK skall sträva efter att få RC-behörighet A och B. Kontakta
någon i "Licens och Behörighetskommitén" för att genomföra erforderliga prov.
De flesta radioflygklubbar kräver att du har behörighet för att få flyga på eget ansvar
på deras flygfält.
Ystad 2012-05-10
Johan Kron
Säkerhetsansvarig i Ystads Radioflygklubb