Flygplan Ett flygplan är ett slags luftfarkost som

Flygplan
Ett flygplan är ett slags luftfarkost som styrs av människan. Personen / Personerna som kör flygplanet
kallas pilot. För att ett flygplan ska kunna flyga måste det skapa en lyftkraft som i planflykt är lika stor
som sin tyngd och samtidigt ha tillgång till en dragkraft som är minst lika stort som sitt luftmotstånd.
Ett flygplan kör i ungefär 800 km / h i normalhastighet. De första som testade en luftfarkost var
kineser ungefär för 1000 år sedan, de försökte med varmluftballonger och drakar. Det finns olika
slags flygplan, stridsflygplan, passagerarflygplan och fraktflygplan. De första ritningarna av ett
luftfarkost var gjorda av Abbas Ibn Firnas en arab år 875 i det islamska Spanien. I Europa så var det
Leonardo da Vinci som gjorde skissarna, runt 1500talet. På de första riktiga konstruktionerna var den
en mandriven flaxande konstruktion och en helikopter och även en fallskärm. Dock så kom de inte
längre än skisserna för att det inte fanns någon drivkälla som kunde få sakerna att fungera.
1931 byggdes det första planet av drivet av fyra motorer, det kunde bara ta upp till 16 passagerare
och flyga 2000meter högt.
I Europa började man experimentera med varmluftballonger, ” Montgolfièrer ” , under 1700-talet
och vätgasballonger utvecklasdes från slutet av 1700-talet.
En positiv sak med flygplan är ju att man kan "förflytta" sig till platser mycket snabbare.
En negativ sak med flygplan är att miljön försämras riktigt mycket, alla gaser som släpps ut i luften är
inte direkt bra.