Flyg med Flax - extra uppgifter

advertisement
Flyg med Flax - extra uppgifter
Luftmotstånd
Jämför luftmotståndet på ett plant A4 papper och ett A4 papper som klämts ihop till en boll.
Släpp pappret och ”bollen” från samma höjd. Vilket papper når golvet först och varför?
Lyftkraft 1
Lyftkraften på en pappersremsa (dela ett A4 papper i 4 remsor). Håll pappersremsan framför
munnen och blås på pappersremsans ovansida. Vad händer och varför?
Muffinstestet
Vilka krafter det är som verkar på muffinsformar som släpps från ca 4 m höjd.(Börja testa 1
form, mättiden, fortsätt testa upp till 4 formar som placeras inne i varandra. Vilken formel
gäller för ett för ett föremål som faller med konstant hastighet?)
Flygförmåga
Flygförmågan på olika material: tex blås på olika torra respektive blöta materialupp i luften,
blås på olika material med kall respektive varm luft upp i luften. Vad är det som påverkar?
Utsläpp
Koldioxidutsläpp (CO2)/per passagerare/mil mellan Arlanda-Rom och Arlanda-NewYork
(beräkna från en fullsatt Boeing, ca 400 passagerare) en fullsatt Boeing, ca 400 passagerare)
Har du fler roliga idéer och uppgifter kopplade till Flygvapenmuseums Make a different uppdrag så får
du gärna höra av dig till oss!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards