Flygplatsens komplexitet II
Sebastian Zaar, Swedavia Konsult
[email protected]
010-109 04 84
Agenda pass 2 – Drift av flygplats
•
Om flygplatsen
• Flygplatsens storlek
• Bansystem
• Terminalområde
• Övriga områden
•
Flygplatsens kapacitet
•
Drift av flygplats
• Snöröjning
• Fälthållning
• Viltkontroll
• Brand
2
Flygplatsens storlek
Kan mätas på olika sätt:
Antal flygplansrörelser
Antal passagerare
- totalt
- transit
- nationella/internationella
Fraktvolym
Antal rullbanor
Area
3
1
Flygplatsens storlek
Jämförelser 2011
Landvetter
Arlanda
Världen
Största
flygplats
Flygplansrörelser
34 376
105 401
950,119
Hartsfield–Jackson
Atlanta
International Airport
Passagerare
tot
4 906 302
19 072 719
92,365,860
Hartsfield–Jackson
Atlanta
International Airport
Fraktvolym
(ton)
41 799
66 911
4 168 394
Hong Kong
International Airport
(2010)
Rullbanor
1
3
7
Dallas Fort Worth
International
4
Flygplatsens storleksklassning ICAO
Arlanda: 4E
Norrköping: 4C
Linköping: 3C
5
Flygplan Kod A
Ciruss SR22
Vingspann: <15 m
Passagerare: ~2-11
Privatflyg, affärsflyg
Learjet 45
6
2
Flygplan Kod B
Bombardier Aerospace CRJ-900
Embraer ERJ-145
Vingspann: 15 m – 23,99 m
Passagerare: ~10-90
Regionalflyg, ”matarflyg”
7
Flygplan Kod C
Airbus A320
Boeing 737
Fokker 50
Vingspann: 24 m – 35,99 m
Passagerare: 80 - 200
Intrakontinentalt, inrikes
8
Flygplan Kod D
Boeing 757
Vingspann: 36 m – 51
Passagerare: 200-400
Interkontinentalt
MD-11
9
3
Flygplan Kod E
Boeing 747 ”Jumbo jet”
Airbus A330
Vingspann: 52 m – 65 m
Passagerare: ~300-520
Interkontinentalt
10
Flygplan Kod F
Boeing 747-8
Airbus A380
Vingspann: 65-80 m
Passagerare: 460-605 (B748), 520-850 (A380)
Interkontinentalt
11
Flygplan Kod B – kod F
12
4
Flygplatsens kapacitet (rörelser/h)
Påverkas av:
- bansystem
antal landningsbanor och deras utrustning
snabbavfarter, taxibanor
- väder
- trafiktyper
trafikerande flygplan
sekvensering
- miljötillstånd
13
Väder
Vind
Dimma
Snö
Regn
Landning CAT III CAT II (mörker)
Landning cross wind 2
14
Sekvensering
Luftvirvlar bakom flygplan
15
5
Flygplatsens
bansystem
16
Andra exempel i världen
Atlanta
Dallas
Heathrow
17
Terminalområde
18
6
Övriga områden
Fraktramper
19
Viktiga funktioner Landside
Bussstationer
Bussremote
Taxistation
Taxiremote
Parkeringar
- korttid
- långtid
Tågstation
Avfallsstation
20
Snöröjning
21
7
Plog-Blås-Sop
Snöröjning Arlanda
22
Snöröjning
Borttransport av snö till snötipp
Halkskydd med sand eller kemikalier
23
Friktionstestning
Testbil
Värden rapporteras till piloter
24
8
Snöröjning
25
Fälthållning
26
Fälthållning
Underhåll av asfaltoch betongytor.
- Sopning
- fogning
- byte av asfalt
27
9
Fälthållning
Dagermarkeringar
28
Fälthållning
Gummiborttagning
29
Fälthållning
Banljus
30
10
GP
Navigationshjälpmedel
GP
LLZ
MM
OM
LLZ
RWY
31
Brand och räddning
Haverier och första styrka vid brand i byggnad innanför staketet
32
Viltkontroll
33
11
Riskkällor
- Öppna vattenytor
- Grödor
- Växtlighet
- Sopor och skräp
- Uteserveringar
- Flyttstråk
- Vissa fågerlarter
34
Påkörning av flygplan
35
Påkörning av flygplan
36
12
FOD
Foreign Object Debris,
Foreign Object Damage
AA B738
37
FOD
Foreign Object Debris,
Foreign Object Damage
38
FOD
Foreign Object Debris,
Foreign Object Damage
39
13