Gröna rabatter i en föränderlig värld – Om blommors rätt att vara

advertisement
Gröna rabatter i en föränderlig värld
– Om blommors rätt att vara
Fil. lic. Maria Svensohn
Institutionen för växt- och miljövetenskaper
Naturvetenskapliga fakulteten
Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, som med
tillstånd från Naturvetenskapliga fakulteten kommer att offentligt försvaras fredagen
den 19 november 2010 kl. 9.00 i föreläsningssalen, Institutionen för växt- och
miljövetenskaper, Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg.
ISBN: 978-91-00000-03
Download