16-09-26 - Naturvetenskapliga fakulteten

advertisement
DEKANBREV | Naturvetenskapliga fakulteten
September 2016 Hej,
För en vecka sedan var jag med om en mycket intressant övning för att utvärdera den
naturvetenskapliga fakulteten vid ett stort universitet i Sydafrika. Universitetet i
Johannesburg, eller UJ som alla säger, är ett U21-universitet som vi men ingen kopia av
LU. Medan vi är medelålders och förbereder oss på 350-årsdagen bildades UJ för bara 11
år sedan, men har ändå en historia. Det bildades genom att slå ihop de tre redan
existerande universiteten Rand Afrikaans (RAU), Technikon Witwatersrand (TWR) och
(delar av) Vista (VU), som alla har sina rötter i apartheidtiden. RAU till exempel skapades
på 1960-talet som ett universitet för vita som undervisades på språket afrikaans, en form
av holländska som kommer från kolonialtiden och som fortfarande talas av en stor del av
Sydafrikas befolkning. Annars har engelska tagit över mycket, och vid UJ sker all
undervisning på engelska, vilket är en fördel för deras möjligheter att agera internationellt.
Den förändring av det sydafrikanska samhället som skett i modern tid - apartheid
avskaffades på 1990-talet - är enorm, och det mest fantastiska är kanske att
transformationen, trots allt, kunde ske i samförstånd utan blodiga uppgörelser.
Utvärderingen av den naturvetenskapliga fakulteten vid UJ gjordes med hjälp av
självvärderingar, samt den expertgrupp av fyra N-dekaner från jordens alla hörn som jag
var en del av. UJ är stort som LU, men med fler studenter som dessutom ökar starkt i antal
för varje år. Den vetenskapliga bredden kan liknas med vår, och förutom våra åtta
fakulteter har man även en för utbildning (som man alltså forskar kring). Vår grupp hade i
praktiken speed-dating med ungefär 200 personer, allt från studenter, doktorander och
postdoktorer till TA-personal, lärare, dekaner och rektor. Dessutom jämförde vi våra egna
erfarenheter inom gruppen, och jag fick en spännande insyn i för- och nackdelar med olika
sätt att lösa akademiska problem. Många lärdomar alltså, och inte sällan en insikt om att
LU i mycket fungerar bra. UJ:s största problem, förutom resursbrist som de delar med
världens samtliga universitet, var kopplat till att man har flera campus som ligger i olika
delar av staden. Ämnet kemi till exempel fanns från början både vid RAU och TWR, och
man både undervisar och forskar idag i lokaler som ligger en timmes resa från varandra.
Hur samordnar man sådana aktiviteter, kompetens- och infrastrukturmässigt?
Avslutningsvis, varma gratulationer till Stanley Heinze vid den biologiska institutionen, som
helt nyligen fått ett ERC Starting Grant. Han utforskar hur insekter navigerar genom att
studera deras nervbanor i hjärnan. Stanley berättar mer om detta vid ett sedvanligt
lunchseminarium i Lundmarksalen 12.15 – 12.45 måndagen den 26/9. Varmt grattis även
till Ig Nobel Prize-vinnaren Susanne Åkesson, också vid den biologiska institutionen, som
delar priset för sina studier om hur djur reflekterar polariserat ljus olika och därmed blir
olika angripna av blodsugande bromsar. Susanne berättar mer den 20/10, samma tid och
plats.
Olov Sterner, dekan
Download