Vecka 48 (pdf 73,7 kB) - Medicinska fakulteten

advertisement
Prefektens veckobrev (v48)
Bästa IKVL-are!
Kombinationen av nedsatt hörsel och språksvårigheter utgör ett stort hinder för barn att klara sin skoluppgift.
Språksvårighet kan ligga dold bakom nedsatt hörsel och kan därmed bidra till reducerad inlärningsförmåga. Det
hjälper således inte enbart med hörapparat som hjälpåtgärd. Olof Sandgren, avdelningen för logopedi, foniatri
och audiologi, presenterar i sin doktorsavhandling nya rön kring dessa problem.
• Läs
Lunds universitets cancerforskningsverksamhet har fått utökade lokalresurser. Tidigare i år gick flytten för en del
av LU:s cancerforskare till Medicon Village. Forskningen är nu igång för alla grupperna och vi hoppas på
fortsatta framgångar för all cancerforskning vid LU. Den 19 november höll cancerforskarna på MV öppet hus.
• Läs - Bilder
Meningen med målsökande medicin är att den ska hitta rätt och därmed utgöra ett specifikt verktyg som
åstadkommer lokal kraftfull effekt utan att övriga delar i kroppen skadas. Problemet med många läkemedel idag
är att de måste ges med höga koncentrationer för att uppnå avsedd effekt, samtidigt som dessa höga
koncentrationer kan innebära oönskade effekter i kroppen. I framtiden blir medicinerna målsökande. Läs gärna
artikeln i Ny Teknik om intressanta utvecklingsprojekt på KTH, som t.ex. utnyttjandet av porösa mikrosfärer som
fylls med stamceller för att bli en möjlig metod att behandla cancer i framtiden.
• Läs artikeln i Ny Teknik
Debatten om läkarutbildningen går vidare. Stefan Lindgrens utredning kommer kanske aldrig på remiss?
Läs artiklar i Läkartidningen:
• Artikel 1
• Artikel 2
LÄS MER OM...
• Behandlingsmetod vid hjärtstillestånd ifrågasätts (Artikel)
• Kartläggning för jämställda medel för forskning (Utbildningsdepartementet)
• Vetenskapsrådets hearing i Lund den 22 november filmas och kan i efterhand ses på Medicinska
fakultetens webbplats
• Personalinfo, nr 7, 2013 (pdf 66,7 kB)
• Vetenskapsrådets (VR) nyhetsbrev
• Utbildning i publiceringsverktyget eZ Publish - platser kvar
Afterwork pub med musik & bar - torsdag 28 november
Specialmeny: BBQ Texasburgare med Idahopotatis och coleslaw sallad 69 kr.
Restaurang Stamstället, BMC Sölvegatan 19, Lund, kl 17-21.
UTMÄRKELSER M.M.
Johan Bengzon, neurokirurgi, är nu adjungerad professor vid institutionen.
Rolf Ljung, professor i pediatrik, har av Förbundet för blödarsjuka i Sverige fått anslag om 350 000 kr för att
kartlägga genetiska förändringar vid uppkomst av blödarsjuka och utvecklingen av antikroppar vid sjukdomen.
UNG FORSKARE
Olof Sandgren. Bild: Olle Dahlbäck
Många elever med hörselnedsättning har svårigheter att nå skolans inlärningsmål. En nyligen avslutad studie vid
Lunds universitet visar att det inte enbart beror på barnens nedsatta hörsel utan även på att de har en sämre
språklig förmåga.
– Det är lätt att fokusera på att de här elevernas problem enbart beror på en hörselnedsättning och inte i
kombination med en nedsatt språklig förmåga. Ett problem döljer så att säga ett annat och mot språkliga brister
hjälper inte en hörapparat, säger Olof Sandgren, som nyligen disputerat vid avdelningen för logopedi, foniatri och
audiologi.
• Läs hela artikeln
DOKTORANDER
• Portfolio
• Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten
FORSKNINGSANSLAG
• Att söka
• Mer att söka
DISPUTATIONER
29 november kl 09.00: Anna Jöud, epidemiologi - Back and Neck Pain: Patterns in Healthcare Consultations.
29 november kl 09.00: Håkan Morén, oftalmologi - Experimental Porcine Models of Retinal Ischemia.
29 november kl 13.00: Kristina Vult von Steyern, diagnostisk radiologi - Tomosynthesis in Pulmonary Cystic
Fibrosis.
• Kommande disputationer
HALVTIDSKONTROLLER
27 november kl 10.00: Inga Newie, onkologi - Small non-coding RNAs as and breast cancer biomarkers
(Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund, Ground floor, Building 406).
29 november kl 13.00: Jan Juréus, ortopedi - Osteonecrosis manipulation of bone remodeling using
bisphosphonates (Ortopedens bibliotek, plan 8, SUS, Lund).
OBS! Anmäl halvtidskontroller för publicering på IKVLs hemsida och i Prefektens veckobrev:
• Anmäl halvtidskontroll
KALENDARIUM
NOVEMBER
26 Frukostseminarium om cancer
27 Meeting between Life Science, Nano, Synchrotrons and ICT - Skåne 2020
28 BioCare Advanced Seminar
28 Biomedicine Master Program Seminar Series
DECEMBER
4 Psykisk ohälsa - Maria Borelius
9 10th Öresundsymposium on Clinical Skills Training
11 Antisocial personlighetsstörning
11 Future Faculty - Panel discussion and Information
13 Lars Lidgren symposium
16 ERC Seminar
• Läs mer om arrangemangen
LÄNKAR
• IKVLs hemsida
• Medicinska fakulteten på Facebook
• Medicinska fakulteten på You Tube
• Medicinska fakulteten på twitter
• Lunds universitet på Facebook
• Lunds universitet på You Tube
• Lunds universitet på iTunes U
• Bloggar på Lunds universitet
• Sveriges unga akademi
Bästa hälsningar
Bo Baldetorp
prefekt IKVL
Download