Vecka 3 - Aurora - Umeå universitet

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
2010-01-22
Intern informationsspridning av fattade beslut vid kansliet v 3.
Beslut av dekanus (Åsa Rasmuson-Lestander)
Överenskommelse om prefektskap vid Kemi.
Dnr 114-48-10
Överenskommelse om ersättning för biträdande prefekt vid Kemiska institutionen.
Dnr 301-49-10
Skrivelse
Angående skrivelse av den 1 oktober 2009 rörande kurser i svenska språket.
Dnr 504-3646-09
Kansliet för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon: 090-786 50 76 Telefax: 090-786 97 96 E-post: Margaretha [email protected]
Download