Vecka 41 - Aurora - Umeå universitet

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
2010-10-15
Intern informationsspridning av fattade beslut vid kansliet v 41.
Beslut av dekanus (Åsa Rasmuson-Lestander)
Anmälan från Jörgen Ådén att han avser att disputera för doktorsexamen, 2010-11-05 i ämnet kemi.
Ändring av ledamot i betygsnämnden.
Dnr 542-1874-10
Anmälan från Kristin Dahlgren att hon avser att disputera för doktorsexamen, 2010-12-17 i ämnet
Marin ekologi.
Dnr 542-1792-10
Utseende av sakkunniga för ansökan från PhD Ruth Palmer om befordran till professor i molekylär
genetik vid Umeå universitet.
Dnr 311-890-10
Utseende av sakkunniga för ansökan från docent Tarja Oksanen om befordran till professor i ekologi
vid Umeå universitet.
Dnr 311-483-09
Anhållan från kemiska institutionen om att återbesätta en befattning som forskarassistent i
”Molekylärdynamiska beräkningar”.
Dnr 223-550-09
Ersättning för arbete med att ta fram och implementera åtgärdsplan i samband med Högskoleverkets
granskning av det pedagogiska området.
Dnr 211-2588-10
Kansliet för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon: 090-786 50 76 Telefax: 090-786 97 96 E-post: Margaretha [email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards