Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (2009:xx) om partihandel

advertisement
Läkemedelsverket
Vår referens:
Dnr 87/2009
Eva Eriksson
Box 26
751 03 Uppsala
Er referens:
Dnr 581:2009/503734
Stockholm, 2009-05-28
Remissyttrande
Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (2009:xx) om partihandel
med läkemedel
Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade förslag på remiss, har beslutat avstå från att
yttra sig.
SVENSKT NÄRINGSLIV
Birgitta Laurent
Download