SPFA:s svar ang förslag till föreskrifter och allmänna råd om

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Ulrika Bagge
den 18 november 2009 19:32
[email protected]
Remissvar FI Dnr 09-7346
SPFA, Swedish Pension Fund Association, lämnar härmed sitt remissvar till ”Förslag till
föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag" , FI Dnr 09-7346.
SPFA konstaterar att pensionsstiftelser inte omfattas av föreskrifterna eller de allmänna
råden. Vi ser att en viss reglering inom detta område är motiverad, men med hänsyn till att
SFPAs medlemmar inte omfattas väljer vi att inte närmare kommentera detaljerna i
Finansinspektionens förslag.
Med vänlig hälsning,
Ulrika Bagge
Styrelseordförande SPFA