Vecka 50 - Aurora - Umeå universitet

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
2010-12-17
Intern informationsspridning av fattade beslut vid kansliet v 50.
Beslut av dekanus (Åsa Rasmuson-Lestander)
Utseende av ersättare till Tekniska högskolans styrelse. Då FD Mark Dopson slutat sin tjänst vid Umeå
universitet, önskar Tekniska högskolan att en ersättare för honom utses till styrelsen för den
återstående delen av mandatperioden. Härmed beslutas att universitetslektor Christian Bigler,
Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap utses till ledamot i Tekniska högskolans styrelse för
tiden 2011-01-01—2011-06-30.
Dnr 111-3082-10
Anmälan från Mats Forsberg att han avser att disputera för doktorsexamen, 2011-01-04 i ämnet
teoretisk fysik. Då tidigare utsedd ledamot anmält förhinder utses docent Jan Åman, The Field and
Particle Theory Group, Fysikum, SCFAB, Stockholm att ingå i betygsnämnden.
Dnr 542-3067-10
Nedsättning för ledamot i fakultetsnämnden för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten HT-10.
Kompensation utgår med 7500 kr.
Anmälan från Piotr Matyba att han avser att disputera för doktorsexamen, 2011-02-04 i ämnet
experimentell fysik.
Dnr 542-2788-10
Anmälan från Tofeeq Ur-Rehman att han avser att disputera för doktorsexamen, 2011-03-22 i ämnet
kemi.
Dnr 542-3203-10
Anhållan från kemiska institutionen om att ledigkungöra en befattning som biträdande lektor i
”Cellulosakemi och cellulosabaserade material”.
Dnr 312-
Kansliet för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon: 090-786 50 76 Telefax: 090-786 97 96 E-post: Margaretha [email protected]
Download