The Svedberg Seminar series

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 15, 7/4 – 12/4 2014
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Efteranmält för vecka 14:
SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenskaper. Tid: 1 april kl 12.00. Hedstrandsalen, ingång 70, UAS
”New genes in osteoporosis.”
Docent Outi Mäkitie, Karolinska institutet, Solna
Värd: Östen Ljunggren, professor, forskargruppen endokrinologi och mineralmetabolism
The Svedberg Seminar series: April 2, extra seminar, Wednesday 11.00 – 12.00
”Mechanisms of Programmed Cell Death through Structural Biology.”
Yigong Shi, Aminoff Price Laureate, Tsinghua University, Beijing, China.
Host: Stefan Knight
E SEMINAR, 15.15-16.30)
Måndag
7 april
15.15
Tisdag
8 april
12.00- SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenska13.00 per
Håkan Melhus
Klinisk farmakogenomik och osteoporos
Onsdag
18.30
Uppsala Medicinhistoriska förening
”Gymnastik som medicin.”
Anders Ottosson
Medicinhistoriska museet, Eva
Lagerwalls väg 8
13.00
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
9 april
Torsdag
10 april
The Svedberg Seminar series
”Pancreatic development: From Rodent to Human.”
Raphael Scharfmann, INSERM U1016 Cochin Institute,
Paris, France.
Host: My Hedhammar MAR, Wednesday 11.00-12.00
Ingen titel aviserad
Sven Nelander. Institution: IGP, Uppsala universitet.
Värd: Magnus Essand
14.00- Centrum för forskning om funktionshinder
16.00 ”Våldsutsatthet – ofta en del av livet för personer med
psykisk sjukdom. Hur kan professionella bemöta
våldsutsatta personer med psykisk sjukdom?”
Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap, Högskolan i Kristianstad.
Anmäl om du vill deltaga: E-post: [email protected]
Tel: 018-471 6445
Föredragen är kostnadsfria.
Fredag 11 09.15
april
Sal C 8:301
BMC
Hedstrandsalen,
Ingång 70, UAS
Föreläsningssalen i Museum
Gustavianum,
Akademigatan 3
DISPUTATION
”Small Intestinal Neuroendocrine Tumours: Genetic and
Epigenetic Studies and Novel Serum Biomarkers.”
Katarina Edfelt, institutionen för kirurgiska vetenskaper,
endokrinkirurgi.
Opponent: Professor Malin Sund, överläkare, kirurgcentrum,
Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Rosénsalen
Ingång
95/96
UAS
13.15
Lördag
12 april
DISPUTATION
”Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity
Disorder and Depression: Sex, Aetiology, Help-Seeking and
Assessment.”
Karin Sonnby, institutionen för neurovetenskap, barn- och
ungdomspsykiatri.
Opponent: Professor Hans Ågren, Göteborg.
Inget program anmält
Aros
Congress
Center,
Västerås
Download