The Svedberg Seminar series

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 11, 10/3 – 15/3 2014
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Efteranmält för vecka 10:
SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenskaper Tid: 4 mars kl 12.00. Hedstrandsalen, ingång 70, UAS
”A spheroid-based screen identifies mitochondrial targeting as a promising strategy for cancer treatment and
drug repositioning.”
Wojciech Senkowski, doktorand
Rolf Larsson
Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin
OUBLE SEMINAR, 15.15-16.30)
Måndag
10 mars
15.15
The Svedberg Seminar series
Sal C 8:301
BMC
Seminar to be announced. M
T 10
Tisdag
11 mars
12.00- SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenska13.00 per
Doktorandseminarium
Per Hellström, FUG
Martin Sandelin
Gullstrandsalen,
Ingång 85, UAS
18.00– TISDAGSSAMMANKOMST - Svenska Läkaresällskapet Klara Östra
19.30
Kyrkogata 10,
Barn-HLR
Stockholm
Kristina Söderlind-Rutberg
Onsdag
12 mars
Torsdag
13 mars
Inget program aviserat
13.00
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology
Title not announced
Ras Trokovic. Institution: Stem Cell Center, Biomedicum,
Helsinki, Finland.
Värd: Niklas Dahl
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
13.15
DISPUTATION
”Maternal Mortality in Sweden: Classification, Country of
Birth, and Quality of Care.”
Annika Esscher, institutionen för kvinnors och barns hälsa,
nternationell mödra- och barnhälsovård (IMCH).
Opponent: Professor Jos van Roosmalen, Department of
Obstetrics, Leiden University Medical Center, Leiden and
VU University Amsterdam, Nederländerna.
Rosénsalen
Ingång 95/96
UAS
16.00
GÖRAN GUSTAFSSON-FÖRELÄSNING I MEDICIN
”Redesigning the Foundations for Clinical Research at a
National Level.”
Professor Robert Califf, DCRI, Duke University, North
Carolina, USA.
Grönwallsalen
Ingång 70, UAS
Fredag
14 mars
Lördag
15 mars
09.00
DISPUTATION
”Extracellular Matrix and Actin Cytoskeleton - the Control
Unit of Interstitial Fluid Volume.”
Vahid Reyhani, institutionen för medicinsk biokemi och
mikrobiologi.
Opponent: Dr Markella Ponticos, University College
London Medical School, London, UK.
Sal A 1:111 a
BMC
Inget program anmält
Kommande program: Martin Holmdahl-föreläsningen torsdagen den 20 mars 2014 klockan 18.00
”DNA i brottens och historiens spår.”
Professor Marie Allen, Uppsala
Värd: Selanderska Stiftelsen, som inbjuder till buffé på Café Olof efter föreläsningen. Förhandsanmälan är
av platsskäl nödvändig senast 10 mars till: Gun Schönnings, tel: 018-250623 eller e-post:
[email protected]
Download