The Svedberg Seminar series

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 14, 31/3 – 5/4 2014
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Efteranmält för vecka 13:
SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenskaper
Tisdag 25 mars, kl 12.00 i Hedstrandsalen, ingång 70, UAS
”A model for handling of multiple risks - a cardiovascular risk calculator in transplantation.”
Inga Soveri, MD, PhD
Värd: Bengt Fellström, professor, forskargruppen njurmedicin
Måndag
31 mars
15.15
Sal C 8:301
The Svedberg Seminar series
”Systemic DNA damage responses: Organismal adaptations BMC
to genome instability.”
Björn Schumacher, Cologne Excellencce Cluster for
Cellular Stress Responses in Aging-Associated Diseases
(CECAD), Institute for Genetics, University of Cologne,
Köln, Germany.
Host: Alexei Maklakov
15.1516.45
Medicinhistoria vid Uppsala universitet
”1. MS – kan vi bota sjukdomen idag?”
Jan Fagius, docent i neurologi, f d överläkare. Neurologkliniken, Akademiska sjukhuset.
”2. Myasthenia gravis – Hjalmar Gullbergs sjukdom.
Ormgifters och calabarbönors roll i diagnostik och
behandling.”
Per Olof Osterman, docent i neurologi, f.d. överläkare vid
Akademiska sjukhuset.
Tisdag
1 april
12.00- SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenska13.00 per
Endokrinologi och mineralmetabolism
Östen Ljunggren
Onsdag
2 april
15.30- The Zoonotic Laboratory welcomes you to the Zoonoses
16.30 seminar series! When: Wednesday 2:ond of April 2014
15.30-16.30.Where: Ground floor at SciLifeLab “Navet” at
Uppsala Biomedical Centre (BMC).
”Diagnostic and epidemiology of highly pathogenic
bacteria.”
Dr. Tara Wahab, The unit of Highly Pathogenic Bacteria/
The Public Health Agency of Sweden
Note: we have a limited number of seats so please register
before attending by e-mailing to [email protected]
no later than 31st of March.
Torsdag
3 april
13.00
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology
See Friday
Universitetshuset
Hedstrandsalen,
Ingång 70
UAS
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
15.15- Upptäckter och teknikutveckling i medicin och natur16.45 vetenskap som satt Uppsala på världskartan.
Sal IX, universitetshuset
”Pharmacia som industriell partner för forskare.”
Carl-Erik Sjöberg, direktör, f d vice VD Pharmacia,
Fredag
4 april
Lördag
5 april
11.00
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology
”Insights into the architecture of cancer genomes by
massively parallel sequencing.”
Martin Peifer. Institution: Köln
Värd: Richard Rosenquist, Johan Botling
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
Inget program anmält
Föreläsningsserie 2014 Söndagar kl. 13.30 - 14.15 vid Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8
6/4 Olof Ljungström: ”Anders Retzius – Karolinska institutets kranologiska samling.”
Download