Ingång 85, UAS - Upsala läkareförening

MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 47, 21/11 – 26/11 2011
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Måndag
21 nov
15.15
Tisdag
22 nov
12.00- SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenska13.00 per
Doktorandseminarium (FUG)
Inga-Sif Ólafsdóttir. Systemic inflammation, lung function
and associated gender differences
18.00
Onsdag
23 nov
Torsdag
24 nov
Sal C 10:301
The Svedberg Lecture Series at BMC
”TGF-beta signal transduction in cancer cells.”
BMC
Dr Maréne Landström, Medical Biosciences, Umeå
University and Ludwig Institute for Cancer Research, BMC
Host: Aristidis Moustakas
Gullstrandsalen
Ingång 85, UAS
TISDAGSSAMMANKOMST - Svenska Läkaresällskapet Klara Östra
”Palliativ sedering – med fokus på frågan om tidsbegränsKyrkogata 10,
ning eller inte.”
Stockholm
Medverkande: Ingemar Engström (moderator), Gunnar
Eckerdal, Niels Lynöe och Madelaine Leijonhufvud
Inget program anmält
09.00
DISPUTATION
”Heparan Sulfate in the Amyloidosis and Inflammation of
Alzheimer’s Disease.”
Paul O'Callaghan, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, geriatrik.
Opponent: Professor Jeremy Turnball, Institute of
Integrative Biology, Liverpool University, Liverpool, UK.
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
13.00
Rudbeck Seminars. Tumor Biology, Genetics and Molecular Biology
”Induced pluripotent stem cells for the modeling of
Huntington disease.”
Nick Allen. Institution: School of Biosciences, Cardiff
University, UK
Värd: Niklas Dahl
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
Fredag
25 nov
09.00
Grönwallsalen
DISPUTATION
”Boning up on Vitamin D: Observational Studies on Bone
Ingång 70, UAS
and Health.”
Greta Snellman, institutionen för kirurgiska vetenskaper,
ortopedi.
Opponent: Professor Haakon Meyer, Division of
epidemiology, Norwegian Institute of Public Health, Section
for preventive medicine and epidemiology, Oslo universitet,
Norge.
09.15
DISPUTATION
”Inflammatory Markers, Respiratory Diseases, Lung
Function and Associated Gender Differences.”
Inga Sif Ólafsdóttir, institutionen för medicinska
vetenskaper, lungmedicin och allergologi.
Opponent: Professor Anders Blomberg, folkhälsa och
klinisk medicin, lungmedicin och allergologi, Norrlands
universitetssjukhus, Umeå.
Enghoffsalen
Ingång 50, UAS
13.15
DISPUTATION
”Chronic Tennis Elbow: Aspects on Pathogenesis and
Treatment in a Soft Tissue Pain Condition.”
Magnus Peterson, institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap, allmänmedicin och klinisk epidemiologi
Opponent: Professor Harald Breivik, Department of
Anesthesiology, Rikshospitalet, Oslo universitet, Norge.
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20
15.15
The Svedberg Lecture Series at BMC
Sal C 10:305
BMC
”When Sweden sold their Nobel Price industry and it´s
impact on the Swedish economy: The story of Astra,
Pharmacia and Kabi.”
Dr Torun Nilsson.
Host: Joseph Samec
Lördag
26 nov
Inget program anmält
Inför professorsinstallationen den 18 november hålles nedanstående föreläsningar:
Torsdagen den 17 november Lokal: Universitetshuset, sal IV
13:15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus Stellan Sander
13:20 Catharina Svensson: Att tämja virus
13:40 Diarmaid Hughes: Vad driver resistens mot antibiotika?
14:00 Birgitta Tomkinson: TPP II och jag – 30 år med ett enzym
14:20 Paus
14:40 Bo Stenerlöw: Strålande behandling - den otåliga cellens fälla
15:00 Chandrasekhar Kanduri: Noncoding RNA functions in development and disease
15:20 Lena Hellström-Westas: Graviditet, förlossning och den nyföddes hjärna
15:40 Paus
16:00 Ulf Högberg: Förlossningskonst och Jungfru Maria Nycklar
16:20 Matts Olovsson: Blod, svett och tårar
16:40 Tord Naessén: Östrogener – livets hormon
17:00 Paus
17:20 Anja Smits: Vad händer när man drabbas av hjärntumör?
17:40 Anna Rask-Andersen: Från mögel till toll-like receptor 4
18:00 Marie Allen: DNA – I brottens och historiens spår