The Svedberg Lecture Series at BMC

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 15, 11/4 – 16/4 2011
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Efteranmält för vecka 14:
5/4 SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenskaper. Hedstrandsalen 12.00 – 13.00.
”Drug-related readmissions and visits to the Emergency Department – valuable lessons from a pharmacist
intervention at our hospital.
Apotekare Ulrika Gillespie
Värd: Håkan Melhus
7/4 Rudbeck Seminar 13.00 Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20
”A new probe for PET and SPECT imaging of amyloid and melanoma.”
Jonathan Wall. Institution: University of Tennessee Graduate School of Medicine, USA
Värd: Per Westermark
Måndag
11 april
15.15
Tisdag
12 april
12.00- SEMINARIUM - Institutionen för medicinska veten13.00 skaper
”Nytt om pHPT: atypiska symtom, kardiovaskulär risk,
minimalinvasiv kirurgi.”
Eva Tiensuu Janson, onkologisk endokrinologi
Per Hellman, MD, kirurgiska vetenskaper.
18.00
Onsdag
13 april
Sal C 8:301
The Svedberg Lecture Series at BMC
”Aromatase, estrogens and the shaping of sex in the brain: BMC
an evolutionary perspective.”
Dr. Olivier Kah, Neurogenesis and Estrogens, Université de
Rennes, Rennes, France.
Host: Dan Larhammar
Hedstrandsalen
Ingång 70, UAS
Klara Östra
TISDAGSSAMMANKOMSTER OCH KONST &
LÄKEKONST - Svenska Läkaresällskapet
Kyrkogata 10,
”I träd vill jag susa, i gräs vill jag gro. Gustaf Frödings
Stockholm
hospitalspoesi.”
Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg (moderator), Johan
Cullberg och Anita Dahl, skådespelare.
År 2011 är det 100 år sedan Gustaf Fröding lämnade
jordelivet endast 50 år gammal. Han efterlämnade en rik
poesiskatt, som har gjort honom till en av våra mest älskade
skalder. Periodvis var han drabbad av själssjukdom. Mellan
åren 1898 och 1905 vårdades han på Upsala Hospital.
I programmet berättar Johan Cullberg om sin syn på
Frödings själssjukdom. Skådespelerskan Anita Dahl framför
dikter som illustrerar hans klassiska skaldekonst likaväl som
hans nyskapande poesi under hospitalstiden. Tonsatta dikter
framförs av operasångaren Linus Börjesson.
Inget program anmält
Torsdag
14 april
09.15
Auditorium
DISPUTATION
”Effects of Endogenous and Exogenous Hormones on the
Minus, Museum
Female Breast: With Special Reference to the Expression of Gustavianum
Proteoglycans.”
Gunilla Hallberg, institutionen för kvinnors och barns
hälsa.
Opponent: Docent Eva von Schoultz, institutionen för
onkologi-patologi, Karolinska institutet, Solna
13.00
Rudbeck Seminar
No title announced
Professor Akseli Hemminki. Helsingfors.
Värd: Magnus Essand
14.00– Centrum för forskning om funktionshinder
16.00 ”Retoriska löften och verkligheter: En studie om unga
funktionshindrade mäns delaktighet och identitet:”
Docent Karin Barron, universitetslektor, sociologiska
institutionen, Uppsala universitet.
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
Föreläsningssalen, Museum
Gustavianum,
Akademigatan 3.
För mer information se www.cff.uu.se/foredrag.html
Närvaro kostnadsfri men anmäl om du vill deltaga:
E-post: [email protected] Tel: 018-471 6445
Fredag
15 april
15.15
The Svedberg Lecture Series at BMC
”Intrinsic and extrinsic cues in vascular development.”
Dr. Ferdinand Le Noble, Max-Delbrück-Centrum für
Molekulare Medizin (MDC), Berlin-Buch, Berlin,
Germany.
Host: Johan Kreuger
Sal C 8:301
BMC
09.15
DISPUTATION
”Directing Angiogenesis: Cellular Responses to Gradients
in vitro.”
Irmeli Barkefors, institutionen för medicinsk biokemi och
mikrobiologi.
Opponent: Professor Dr. Ferdinand Le Noble, MaxDelbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin-Buch,
Berlin, Tyskland
Sal B 22, BMC
09.15
DISPUTATION
”Oncolytic Adenovirus Therapy of Neuroendocrine
Tumors.”
Justyna Leja, institutionen för immunologi, genetik och
patologi.
Opponent: Professor Akseli Hemminki, PhD, MD, Cancer
Gene Therapy Group, Finnish Institute for Molecular
Medicine, University of Helsinki, Helsingfors, Finland.
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
Lördag
16 april
13.15
Aulan, ingång
DISPUTATION
”Rectal Cancer: Surgical Strategies and Histopathological
21, Västerås
Aspects.”
Maziar Hosseinali Khani, centrum för klinisk forskning,
Västerås.
Opponent: Brendan J Moran, Honorary Senior Clinical
Lecturer at the University of Southampton, Cancer Sciences
Division, Basingstoke, Hampshire, UK.
Download