BMC - Upsala läkareförening

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 21, 20/5 – 25/5 2013
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Efteranmält för vecka 20:
SEMINARIUM - institutionen för medicinska vetenskaper, 14 maj kl 12.15-13.00, Hedstrandsalen, ing 70, UAS
”Uppsala Centre of Excellence Type 1 Diabetes.”
Dr Bengt Muhlen, MD , PhD, Styrgruppen, Transplantationsenheten, Akademiska sjukhuset
Värd: Professor Bengt Fellström, njurmedicin
Måndag
20 maj
09.15
DISPUTATION
”Optimization of Colistin Dosage in the Treatment of
Multiresistant Gram-negative Infections.”
Matti Karvanen, institutionen för medicinska vetenskaper,
infektionssjukdomar.
Opponent: Docent Vincent H. Tam, PharmD, Department
of Clinical Sciences and Administration University of
Houston, Texas, USA.
Hörsalen, klinisk
mikrobiologi
Dag Hammarskjölds väg 17
15.15
The Svedberg Lecture Series at BMC
”Lymphoctye perforin - structure, function and role in
human immunopathology.”
Sal B 7:101a
BMC
Joseph A. Trapani, Director of the Peter MacCallum Cancer
Centre in Melbourne, Australia.
Host: Gunnar Pejler
Tisdag
21 maj
12.00- SEMINARIUM - Institutionen för medicinska vetenska13.00 per
Doktorandseminarium (FUG)
”Unemployment and health among young immigrants and
native Swedes.”
Magnus Helgesson, doktorand
Eva Vingård
Hedstrandsalen
Ingång 70, UAS
18.00– TISDAGSSAMMANKOMST - Svenska Läkaresällskapet Klara Östra
19.30 Tema akutmedicin
Kyrkogata 10,
”Om patientintegritet och journalläsning.”
Stockholm
Michelle Foldschak, SLS Kandidatförening
Onsdag
22 maj
13.00
DISPUTATION
”Epidemiological and Bacteriological Aspects of Spotted
Fever Rickettsioses in Humans, Vectors and Mammals in
Sweden.”
Karin Elfving, institutionen för medicinska vetenskaper,
klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin.
Opponent: Professor Tomas Bergström, institutionen för
biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs universitet.
Hörsalen, klinisk
mikrobiologi
Dag Hammarskjölds väg 17
Torsdag
23 maj
09.15
DISPUTATION
”Lipid Signalling Dynamics in Insulin-secreting β-cells.”
Anna Wuttke, institutionen för medicinsk cellbiologi.
Opponent: Professor Louis Philipson, Medicine, The
University of Chicago, Illinois, USA.
Sal B 41, BMC
09.30
DISPUTATION
”Effects of Delayed versus Early Cord Clamping on
Healthy Term Infants.”
Ola Andersson, institutionen för kvinnors och barns hälsa,
pediatrik.
Opponent: Senior lecturer Heike Rabe, Royal Alexandra
Children´s Hospital, Brighton, UK.
Rosénsalen
Ingång 95, UAS
13.00
DISPUTATION
”Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after
Pre-eclampsia: An investigation using non-invasive highfrequency ultrasound.”
Tansim Akhter, institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Opponent: Docent Henry Nisell, CLINTEC/Obstetrik &
gynekologi, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
Sal IX,
Universitetshuset
13.00
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
See Friday!
Fredag
24 maj
09.00
Enghoffsalen
DISPUTATION
”Biomarkers of Renal Function in Acute Coronary
Ingång 50, UAS
Syndromes.”
Axel Åkerblom, institutionen för medicinska vetenskaper,
kardiologi.
Opponent: Professor Torbjörn Omland, Institutt for klinisk
medisin, Akershus Universitetssykehus, Oslo, Norge.
09.15
DISPUTATION
”Prevention of Postoperative Duodenal Ileus by COX-2
Inhibition Improves Duodenal Function in Anaesthetised
Rats.”
John Sedin, institutionen för neurovetenskap, fysiologi.
Opponent: Professor Lars Fändriks, institutionen för
kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.
Auditorium
Minus, Museum
Gustavianum
13.00
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag HamOBS! Ersätter seminariet den 23/5
marskjölds väg
”Life at the Single Molecule Level: Single Cell Genomics.” 20
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology
Sunney Xie. Institution: Department of Chemistry and
Chemical Biology, Harvard University, MA, USA.
Värd: Ulf Landegren
Lördag
25 maj
15.00
KROC- föreläsning 2013 - Forum för Diabetesforskning,
Aulan, psykiaUppsala
trins hus, UAS
”Shaping pre-type 1 diabetes.”
Ezio Bonifacio. Preclinical Stem Cells / Diabetes Center for
Regenerative Therapies, Dresden, Tyskland.
09.00
Auditorium
DISPUTATION
”Pseudomyxoma Peritonei: Aspects of Natural History,
Minus, Museum
Learning Curve, Treatment Outcome and Prognostic
Gustavianum
Factors.”
Håkan Andréasson, institutionen för kirurgiska vetenskaper,
kolorektalkirurgi.
Opponent: Professor Brendan Moran, Pelican Cancer
Foundation, Basingstoke Colorectal, The Hampshire Clinic
Basing Road, UK.
Download